Teele Tiidt, BSc
Toitumisnõustaja, koolitaja
Vaata tema koolitusi

Tutvustus

Toitumiskäitumine ja -harjumused on minu arengus ja kasvamises olnud episoodiliselt suurendatud tähelepanu all. Toitumise olulisust hakkasin teadvustama rohkem noorsportlasena, mil märkasin lisaks treeningutele, taastumisele ja psühholoogilisele ettevalmistusele ka tarbitava toidu rolli sportlikus soorituses. Üha rohkem kinnistas end teadmine, et inimene on tervik ning tervislik seisund on otseselt seotud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluga.

Soovist inimese olemust lähemalt tundma õppida jätkasin haridusteed Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal ning seejärel töötasin aastaid väikelastega. Selle aja jooksul märkasin palju seoseid toitumise, füüsilise ja vaimse tervise vahel, mida kinnitab ka teadus. Tundsin üha kasvavat huvi tervise- ja toitumisvaldkonna vastu ning asusin õppima Globaalset Toitumist ja Tervist Kopenhaageni Ülikooli Kolledžis. Antud õpingud on toonud palju lisateadmisi ja kogemusi, kinnitades toidu ja aktiivse eluviisi seost heaolu ja tervisega. Hetkel kogun teadmisi Rahvusvahelise Olümpiakomitee sporditoitumise programmis.

Tervisekäitumist mõjutavad suuresti teadmised ja harjumused, mistõttu pean tervisharidust väga oluliseks. Usun, et teaduslikult tõendatud infol põhinevate teadmiste omandamine annab eelise lähtepositsiooniks tervislike eluviiside, tervist ja sportlikku sooritust toetava teadliku käitumise rakendamisel. Pideva teaduse arengu puhul on oluline end hoida kursis tõenduspõhiste uuringutega ja seega on elukestval õppel keskne roll toitumisspetsialistide töös. Seetõttu jälgin regulaarselt teaduskirjandust ning osalen erinevatel konverentsidel, et rakendada aja- ja asjakohaseid soovitusi oma töös.

Mina usun, et toit mõjutab oluliselt elu kvaliteeti ja saan olla abiks Sinu teekonnal selles ise veenduda. Individuaalsele toitumisnõustamisele saab registreeruda SIIN!