Sirje Vaask

Tutvustus

Olen õppinud toidutehnoloogiat, toitumisuuringuid ja rahvatervist nii Eestis kui Soomes. Olen uurinud inimeste toitumiskäitumist aastatel 1997-2004, olnud 2006. aastast kehtivate toitumissoovituste koostamise juht ning aastast 2012 riiklike toitumissoovituste töörühma liige.

Ligi 20 aastase töökogemuse ajal olen näinud tervisevaldkonna arengut ning pean oluliseks terviseteemade kompleksset käsitlust. Tervis ja tõenduspõhisus on märksõnad, millega täna palju manipuleeritakse. Avatud infoühiskonnas on olulisim maailmas kogutava teabe metoodiline ja kriitiline hindamine. Toitumine ja selle erivormid on saanud igapäevaseks teemaks nii meedias kui igapäevasuhtluses. Meie toiduvalikut ja tervist mõjutavad väga erinevad tegurid ning põhjus-tagajärg seoste leidmine tervikut arvestades on väljakutse.

Ei oma valdkonnaga seotud (äri)huvisid.

Info on avalik ETIS-s.

Scroll to Top