Sirje Vaask

Sirje Vaask

Tutvustus

Sirje Vaask, MPH, PhD on õppinud toidutehnoloogiat, toitumisuuringuid ja rahvatervist nii Eestis kui Soomes. Ta on uurinud inimeste toitumiskäitumist, olnud riiklike toitumissoovituste koostamise juht ning aastast 2012 ja edasi riiklike toitumissoovituste töörühma liige. Sirje Vaask on olnud ka toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsekomisjoni ning tervise edendaja kutsekomisjoni esimees, ta on hetkel Tervishoiu Kutsenõukoja liige.

Sirje Vaaskil on kogemused ka tõenduspõhiste ravi – ja tegevusjuhendite koostamisel- ta on olnud kahe ravijuhendi koostamise meeskonnas ja ravijuhendi „Ülekaalulise või rasvunud patsiendi käsitlus esmatasandil“ töörühma juht. Ta on koordineerinud edendus- ja ennetustegevust, sealhulgas riiklikke vähiskriininguid ning korraldanud toitumisega seotud kampaaniaid ja projekte.

Ei oma valdkonnaga seotud (äri)huvisid. Info on avalik ETIS-s.

Sirje Vaask: „Oma 25 aastase töökogemuse ajal olen näinud tervisevaldkonna arengut ning pean oluliseks terviseteemade kompleksset käsitlust. Tervisemõju hindamise aluseks on maailmas kogutava teadusteabe süsteemne, metoodiline ja kriitiline hindamine. Meie toiduvalikut, igapäevaelu otsuseid ja tervist mõjutavad väga erinevad tegurid ning põhjus-tagajärg seoste leidmine tervikut arvestades on väljakutse.“

Scroll to Top