Viive Einfeldt

Viive Einfeldt

Tutvustus

Viive Einfeldt on MTÜ Eesti NLP Instituudi juhatuse liige ja koolitaja, TÜ eetikakeskuse koostööpartner väärtusarenduse programmi koolitajana ning haridusasutuste kriitilise sõbrana.

Ta lõpetas Tartu Ülikooli psühholoogia eriala, on läbinud nii suhtlemistreeneri kui NLP treeneri väljaõppe, talle on omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, tase 7. Viive on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) asutajaliige ja ETKA Andras liige.

Alates 1996. aastast on Viive põhitööks täiskasvanute koolitamine, sh ka uute koolitajate väljaõpe. Koolitajana peab Viive oluliseks õppijakeskset ja ajusõbralikku koolitusprotsessi, kus aktiivne on see, kes õpib, ja koolitaja on pigem tagaplaanil.

Rahvatervise Akadeemias koolitab Viive toitumisnõustaja õppes.

Scroll to Top