Varje Mantsik

Varje Mantsik

Tutvustus

Minu huvi inimese tervise, füüsilise ja vaimse heaolu vastu tekkis juba gümnaasiumis. Alustasin oma meediku karjääri 1993. aastal Tallinna Lastepolikliiniku taastusravi osakonnas. Seejärel tekkis võimalus sõita Rootsi ja õppida Göteborgi Rahvaülikoolis rootsi keelt ja samal ajal töötasin arstide perekonnas lapsehoidjana.

Eestisse naastes alustasin juba õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja lõpetasin 2000. aastal bakalaureuse õppe õenduse erialal ja olen sellest ajast alates töötanud Lääne Tallinna Keskhaigla nefroloogiakeskuses, peamiselt dialüüsravi vajavate patsientidega. Alates 2004. aastast olen ka sama keskuse „Neerukooli“ patsientide nõustaja ja koolitaja. Koostöös nefroloogidega tegelen kroonilise neeruhaigusega patsientide nõustamisega haiguste ennetamiseks ning jagan käsitlemise ja toitumise soovitusi.

Olen erinevate projektide raames koolitanud pereõdesid, koduõdesid ja diabeediõdesid, jagades oma teadmisi ja kogemusi. Olen olnud 2017. aastal välja antud EHK ravijuhendi „Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus“ töörühma liige ja alates samast aastast külalisõppejõud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis andes kliinilise õenduse loenguid.

Oma erialaseid teadmisi on olnud võimalik täiendada iga-aastaselt nii Skandinaaviamaades kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel. Kroonilise neeruhaiguse toitumisalase baaskoolituse olen saanud Hollandi dietoloogi Ellen Sikkese koolitusel, täiendanud pidevalt oma teadmisi rahvusvahelistel konverentsidel ja suures osas praktilise töö käigus. 2017. aastal lõpetasin ka A. Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja baasõppe ja olen end pidevalt täiendanud erinevatel toitumise alastel koolitustel.

Scroll to Top