Gähtlin Leppänen

Tutvustus

Gäthlin on omandanud TLÜ magistrikraadi psühholoogias, töötanud üle kümne aasta koolipsühholoogina. 2020. aastal alustas spetsialiseerumist spordipsühholoogiale ning omandas spordipsühholoogi kutse 2022 novembris. Kümme aastat tegelenud täiskasvanute koolitamisega erinevatel psühholoogiaalastel teemadel nii haridus-, sotsiaalvaldkonna töötajatele kui ka erasektori organisatsioonidele töötajate vaimse tervise hoidmise teemadel. Õpetamise kogemust nii põhikooli, gümnsaasiumi õpilastele kui ka tudengitele inimeseõpetuse aine, psühholoogia kursuse, karjääriplaneerimise kursuse kui ka spordipsühholoogia kursuse läbiviimisel.

Igapäevatööna lisaks klientide nõustamisele tegeleb ka treenerite toetamisega mentorina ja treenerite koolitamisega ning kuulub ka Team Estonia spordipsühholoogide hulka, kes viivad läbi noorsportlastele psühholoogiliste oskuste õpetamist grupis.

Scroll to Top