Krista Silbaum

Krista Silbaum

Tutvustus

Krista Silbaum on koolitaja ja töökeskkonnaspetsialist, kes on tööohutusteemade lektorina üles astunud erinevatel tööohutusalastel koolitustel ja lugematutel ettevõttesisetel ohutuskoolitustel.

Ta on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, kaubandus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes ja asutustes nii ehitusvaldkonnas, plastit,- metalli,- puidu ja toiduainetööstuses kui ka kaubanduses, avalikus halduses ja hariduses.

Lisaks on ta läbi viinud arvukalt sisekoolitusi ohtlike kemikaalide kasutamise, raskuste käsitsi teisaldamise, riskianalüüsi koostamise ja üldise tööohutusalase töö korraldamise teemadel.

Hetkel on tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

Scroll to Top