Ege Johanson

Tutvustus

Ege on Tartu Ülikooli bio-ja siirdemeditsiini instituudi anatoomia õppetooli assistent, Füsiokliiniku asutaja ja füsioterapeut.

Füsioteraapia-alase kõrghariduse omandas Tartu Ülikoolis. Doktoriväitekirja pealkirjaga „Back extensor muscle fatigability and postural control in people with low back pain“ kaitsnud 2011 aastal, juhendajateks prof. Mati Pääsuke Tartu Ülikooli füsioteraapia ja spordibioloogia instituudist ning prof. Simon Brumagne, Leuveni Ülikoolist, Belgiast.

Töötanud füsioterapeudina Ida-Tallinna Keskhaiglas (2002-2005), taastusraviteenust osutavas erapraksises OÜ BioDesign (2005-2014). Eesti Füsioterapeutide Liidu kutsekomisjoni liige.

Täiendanud end erialaselt rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel Eestis, Euroopas, Lõuna- ja Põhja- Ameerikas. Avaldanud artikleid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, Electromyography and clinical neurophysiology, European Spine Journal.

Scroll to Top