Grethen Teppan

Grethen Teppan

Tutvustus

Dr Grethen Teppan lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna hambaarstiteaduse erialal 2006. aastal. Hambaarstiks õppima viis teda arstidest vanemate eeskuju ning soov oma eneseteostuse läbi inimestele väärtust luua.

Kaheksa aastat hiljem ristusid dr Teppani teed Skandinaavia terviseettevõttega, mille motoks on inspireerida muutusi elus. Farmakoloogilise toitumise valdkonda kuuluvad testipõhised toidulisandid ja iseenda väga positiivne kasutajakogemus tekitasid temas sedavõrd suurt huvi, et ta mitme aasta vältel end toitumise ja inimkeha funktsioneerimise teemadel juurde koolitas nii Eestis kui välismaal. Kuna lause “sa oled see, mida sa sööd” peab sõna-sõnalt paika ning tänapäevased muutunud söömisharjumused mõjutavad teistpidi väga otseselt ka hammaste ja suuõõne tervist, siis on dr Teppan inimeste ravimise kõrval võtnud tõsiselt fookusesse inimeste terviseteadlikkuse kasvatamise ning jagab ravitoolis lebavatele patsientidele jooksvalt ka toitumist ja profülaktilisi meetmeid puudutavaid nõuandeid.

Tema eesmärk on kasvatada Eestis uus tervete hammastega inimpõlvkond, kes ei peaks sattuma hammaste ravimise lõputusse tsüklisse. Profülaktilise tegevusega saeb ta justkui oksa, millel ise istub, kuid arstikutses peab ta olulisemaks patsientide inspireerimist muutmaks igapäevaseid käitumismustreid. Hambaaugu täitmise võib igaüks 15 minutiga selgeks õppida, aga põhjuste ja tagajärgede seoste nägemiseks tuleb patsienti õigesti küsitleda ning süvitsi uurida.

Olles töötanud väga erinevas vanuses patsientidega, alustades 2-aastastest ja lõpetades vanemaealistega, on dr Teppanil kogemusi iga vanusegrupi suu-ja hambahaiguste eripäradega, alustades lutipudelikaariesest ja lõpetades hammaste kulumise ja hammaste puudumisest tingitud funktsionaalsete probleemidega.

Ülikooli viimasel kursusel valmis lõputöö kaariese esinemissagedusest Tartu linna koolide 1. klasside õpilastel (aastal 2005/2006).

Dr Teppan on andnud ka mõned loengud suutervise, toitumise ja üldtervise seoste teemal.

Scroll to Top