Betty-Maria Märk

Betty-Maria Märk

Tutvustus

Betty-Maria Märk on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse eriala (2010) ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis terviseõenduse spetsialistiõppe (2015) cum laude. Tööalane edasiliikumine ja huvi meeskondade juhtimise ja organisatsiooni toimimise vastu viisid Betty-Maria magistriõpingutele Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise erialale tervishoiu suunal (2021).

Tervishoius töötades on Betty-Maria nõustanud patsiente pereõena perearstikeskuses Sinu Arst ning edasi liikunud terviseõe ja õendusjuhi ametikohale Confido Meditsiinikeskuses. Tervise Arengu Instituudis on ta eestvedanud kahte riikliku alkoholi liigtarvitamise ja selle ennetamisega seotud tervishoiuteenust.

Alates 2012. aastast on Betty-Maria läbinud erinevaid koolitusi motiveeriva intervjueerimise (MI) teemadel ja sellest ajast alates meetodit ka oma töös kasutanud. 2017. aastal läbis Betty-Maria rahvusvahelise MI treenerikoolituse ja astus rahvusvahelise MI treenerite võrgustiku MINT liikmeks. 2017 aastast on ta läbi viinud praktilisi koolitusi MIs, tulemusliku nõustamise ja keerulise kliendiga suhtlemise teemal erinevatele sihtrühmadele nii era- kui avalikus sektoris.

Motiveerivat intervjueerimist õpetab ta ka Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja õppes.

Scroll to Top