Teele Tiidt

Teele Tiidt

Tutvustus

Toitumiskäitumine ja -harjumused on Teele arengus ja kasvamises olnud episoodiliselt suurendatud tähelepanu all. Toitumise olulisust hakkas ta teadvustama rohkem noorsportlasena, mil märkas lisaks treeningutele, taastumisele ja psühholoogilisele ettevalmistusele ka tarbitava toidu rolli sportlikus soorituses. Üha rohkem kinnistas temas end teadmine, et inimene on tervik ning tervislik seisund on otseselt seotud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluga.

Soovist inimese olemust lähemalt tundma õppida jätkas ta haridusteed Tartu Ülikooli eripedagoogika erialal ning seejärel töötas ta aastaid väikelastega. Selle aja jooksul märkas Teele palju seoseid toitumise, füüsilise ja vaimse tervise vahel, mida kinnitab ka teadus. Ta tundis üha kasvavat huvi tervise- ja toitumisvaldkonna vastu ning asus õppima Globaalset toitumist ja tervist Kopenhaageni Ülikooli Kolledžis. Need õpingud on toonud talle palju lisateadmisi ja kogemusi, kinnitades toidu ja aktiivse eluviisi seost heaolu ja tervisega. Sporditoitumise eriala omandas Teele Rahvusvahelise Olümpiakomitee programmis, kus õppejõududeks on valdkonna tippspetsialistid. Teele kuulub Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Paralümpiakomitee sporditoitumise spetsialistide meeskonda.

Tervisekäitumist mõjutavad suuresti teadmised ja harjumused, mistõttu peab Teele terviseharidust väga oluliseks. Ta usub, et teaduslikult tõendatud infol põhinevate teadmiste omandamine annab eelise lähtepositsiooniks tervislike eluviiside, tervist ja sportlikku sooritust toetava teadliku käitumise rakendamisel. Pideva teaduse arengu puhul on oluline hoida end kursis tõenduspõhiste uuringutega ja seega on elukestval õppel keskne roll toitumisspetsialistide töös. Seetõttu jälgib ta regulaarselt teaduskirjandust ning osaleb erinevatel konverentsidel, et rakendada aja- ja asjakohaseid soovitusi oma töös.

Scroll to Top