toitumisnõustamine

Kliendikeskne nõustamine

Kliendikeskne nõustamine toitumisnõustaja töös

Inimeste elustiili juures on toit ja see, mida ja kuidas me sööme, väga olulise mõjuga tervisele ning tervena elatud aastatele. Toitumisnõustajate võimalused aidata ning toetada inimesi selles rööprähklemise ja kiiruse ajastul on väga suured. Kui vaid lähtuda sellest, mis just konkreetselt selle inimese jaoks oluline ja vajalik on. Selleks, et tõesti inimesi aidata, tuleb väga […]

Kliendikeskne nõustamine toitumisnõustaja töös Read More »

Motiveeriv intervjueerimine

Motiveeriv intervjueerimine – toitumisnõustaja asendamatu tööriist

Eestis, kus terviseteadlikkus kasvab ja inimesed otsivad üha enam viise, kuidas parandada oma toitumist ja elustiili, on toitumisnõustajate roll muutumas üha olulisemaks. Üks võtmetähtsusega lähenemine, mis aitab klientidel teha püsivaid muutusi, on motiveeriv intervjueerimine (MI).  See on kliendikeskne nõustamismeetod, mis aitab inimestel leida sisemist jõudu oma harjumuste muutmiseks. Kuigi nõustamistöös on ka teisi võimsaid tööriistu,

Motiveeriv intervjueerimine – toitumisnõustaja asendamatu tööriist Read More »

Toitumiskoolitus treeneritele

Kuidas toitumiskoolitus annab treeneritele võimaluse olla oma töös tulemuslikum?

Toitumise olulisus spordis on iseenesestmõistetav ning seda kinnitab ka inimeste kasvav huvi ja teadlikkus. Kõikidel sporti harrastavatel inimestel ei ole aga võimalik toitumisnõustajaga koostööd teha. Samuti vajavad toitumisalast juhendamist lapsed ja noored, kes on füüsiliselt aktiivsed nii kehalise kasvatuse tundides kui ka treeningutel. Toitumissuuniste piiratud kättesaadavus ei muuda selle vajadust aga vähemtähtsaks. Põhjuseid, miks toitumiskoolitus

Kuidas toitumiskoolitus annab treeneritele võimaluse olla oma töös tulemuslikum? Read More »

Toitumisnõustajate turg

Kas toitumisnõustajate turg on üleküllastunud?

Küsimus, kas toitumisnõustajate turg on üleküllastunud, on loomulik ja oluline. Eriti neile, kes kaaluvad karjääri toitumisnõustajana või soovivad täiendada oma teadmisi toitumisvaldkonnas. Ühismeedia kanaleid sirvides võib tõesti jääda mulje, et toitumisnõustaja teenuse pakkujaid on palju ning konkurentsi lisavad terviseteemalised äpid. Kuid milline on olukord tegelikult? Olukord Eestis Tasakaalustatud toitumise tähtsus on nii maailmas, kui ka

Kas toitumisnõustajate turg on üleküllastunud? Read More »

Kus saab õppida toitumisnõustajaks

Kus saab õppida toitumisnõustajaks ja kuidas valida sobiv kool?

Kaaludes karjäärimuutust või soovides omandada täiendavaid teadmisi toitumisvaldkonnas, on oluline õpinguteks valida sobiv kool. Hästi läbimõeldud otsus tagab selle, et panustatud aeg kannaks hiljem ka vilja ja saadud haridus toetaks seatud eesmärke. Seetõttu panime kokku lühikese ülevaate, kus saab õppida toitumisnõustajaks ja mida kooli valides läbi mõelda. Kus saab õppida toitumisnõustajaks? Eestis on võimalik õppida

Kus saab õppida toitumisnõustajaks ja kuidas valida sobiv kool? Read More »

Karjäär toitumisnõustajana

Karjäär toitumisnõustajana – millised on võimalused?

Kui plaanid karjäärimuutust või lisateadmiste omandamist tervisevaldkonnas, siis  toitumisnõustaja eriala on üks võimalus, kust alustada. Toitumisnõustaja töised väljavaated võivad esmapilgul tunduda üsna piiratud. Siiski võib karjäär toitumisnõustajana olla mitmekülgne ja toitumisvaldkonna teadmised võivad olla oluliseks sammuks uue karjääri rajamisel või olemasoleva täiendamisel. Nõudlus toitumisnõustajate järele aina kasvab, sest üha rohkem inimesi vajab abi elustiili ja

Karjäär toitumisnõustajana – millised on võimalused? Read More »

Kellele sobib toitumisnoustaja õpe?

Toitumisnõustaja õpe – kellele ja miks?

Veebiavarustest ja raamaturiiulitelt võib leida väga palju informatsiooni tervisliku toitumise kohta. Toitumisvaldkonna info üleküllus võib olla segadust tekitav ja keeruline nii tervisehuvilisele, kui ka spetsialistile. Et ennast või kliente paremate elustiili valikute juures toetada, on hea olla kursis uuema ja teaduspõhise teabega. Toitumisnõustaja õppest saabki just sellised teadmised, millega toitumismaailma avarustes paremini orienteeruda. Saa teada,

Toitumisnõustaja õpe – kellele ja miks? Read More »

Toitumisnõustaja on iga aastaga üha nõutum spetsialist

Oleme jõudnud ajahetke, kus enam ei tule kellelegi üllatuseks info liigse kehakaaluga inimeste osakaalu tõusust Eestis. Teistest haiguslikest seisunditest rääkimata. Tervise Arengu Instituudi 2020. aastal läbi viidud Eesti täiskasvanute tervisekäitumise uuringu kohaselt oli ülekaalulisi inimesi 32% ja rasvunuid 20%. See tähendab aga seda, et üle poole Eesti rahvastikust on kõrgema kehakaaluga, kui tervise seisukohalt oleks

Toitumisnõustaja on iga aastaga üha nõutum spetsialist Read More »

Kes on toitumisnõustaja ja mis on tema roll?

Elustiilist tingitud tervisemuredest on räägitud aastaid. Suurenevad ülekaalunäitajad ja tasakaalust väljas toidueelistused, vähene liikumine ning suurenenud vaimse tervise mured ei tule üllatusena vist enam kellelegi. Tervisearengu Instituudi rahva tervise aastaraamatus (2023) on toodud välja, et vähemalt pool täisealistest on ülekaalus või rasvunud ja noorte seas on ülekaalulisi juba viiendik. Vaatamata teavitustööle ja informatsiooni lihtsale kättesaadavusele

Kes on toitumisnõustaja ja mis on tema roll? Read More »

Scroll to Top