Toitumisnõustaja on iga aastaga üha nõutum spetsialist

Oleme jõudnud ajahetke, kus enam ei tule kellelegi üllatuseks info liigse kehakaaluga inimeste osakaalu tõusust Eestis. Teistest haiguslikest seisunditest rääkimata. Tervise Arengu Instituudi 2020. aastal läbi viidud Eesti täiskasvanute tervisekäitumise uuringu kohaselt oli ülekaalulisi inimesi 32% ja rasvunuid 20%. See tähendab aga seda, et üle poole Eesti rahvastikust on kõrgema kehakaaluga, kui tervise seisukohalt oleks soovituslik. Jah, öeldakse, et tervis on meie endi kätes ja oma õnne eest vastutab igaüks ise, kuid tihti hoolitsetakse auto, kodu ja muude asjade eest rohkem kui iseenda eest. Nii jääb aga enese heaolu tagaplaanile ja tervis hakkab libisema käest. Õnneks saab õigele rajale tagasijõudmisel abiks olla toitumisnõustaja, kes on iga aastaga üha nõutum spetsialist.

Toit kui tervise keskpunkt

Juba enne Kristust seadis arstiteaduse isa Hippokrates toidule võimsa ülesande olemaks inimkonnale ravimite eest. Meie keha käitleb kõike ja reageerib kõigele, mis toidus leidub. Kogu meie sisemine ökosüsteem, organismi funktsioneerimine ja üleüldine heaolu on otseselt seotud sellega, mis suust seedesüsteemi poole teele pannakse. Tänases ühiskonnas, kus valitseb aga toidu üleküllus ja energia jääb mugavuse tõttu kulutamata, pole ime, et liigsed kehakilod hakkavad kogunema.  Kui tasakaal kehas on paigast läinud, kipuvad ligi hiilima ka muud tervisemured.

Kuigi meedia on täis igasuguseid toitumistarkusi, siis tohutus informatsioonitulvas orienteerumine on muutunud tõeliseks väljakutseks ja teatud terviseprobleemid on seetõttu süvenenud. Hetkel ei olegi inimestel vaja mitte niivõrd uut informatsiooni, kuivõrd spetsialisti, kes aitaks leida õige suuna ning motivatsiooni, mille läbi juhtida inimene püsivate positiivsete muutusteni. Seetõttu pöördutakse üha sagedamini pädeva toitumisnõustaja poole, kes omab põhjalikku ülevaadet inimorganismi toimimisest ja sobivatest nõustamistehnikatest.

Eelnimetatud faktid kinnitavad tõsiasja, et need elualad, mille keskmeks on inimese tervis ja heaolu, on meie ühiskonnas aina olulisema tähtsusega. Just toitumisnõustaja eriala hõlmab tervisedenduse valdkonnas juhtrolli ühe inimkonna suurima probleemiga toime tulemisel. Siiras rõõm on tõdeda selle ala aina kasvavat populaarsust ja üha suuremat kõlapinda ühiskonnas. Ennekõike on oluline aga tagada tugev koolitussüsteem, millest väljuksid parimad spetsialistid ja selle valdkonna professionaalid.

Kus saab õppida toitumisnõustajaks?

Toitumisnõustaja õpe on võimalik mitmetes koolides Eestis, kuid Rahvatervise Akadeemia väljaõpe seisab esirinnas just akadeemilisuse, professionaalsuse ja põhjalikkusega. Seal järgitakse põhimõtet, et iga õppeainet annab lektor, kes tegeleb antud teemaga tõesti igapäevaselt. Koolitajateks on nii toitumisterapeudid, arstid, psühholoogid, füsioterapeudid kui ka teiste kõrgkoolide ja riiklike asutuste spetsialistid. Õpe annab lisaks toitumisalase teooria õppimisele ka mitmekülgsed menüüde analüüsimise ja koostamise oskused. Lisaks otseselt toitumisnõustamisega seotud teemadele pööratakse suurt tähelepanu inimese kehale ja organismile tervikuna: anatoomiale, füsioloogiale ja biokeemiale.

Tõepoolest, miski senises tervisekäitumises ei muutu, kui selleks sisemist motivatsiooni ja tahtejõudu ei ole. Võib tekkida küsimus, et mida toitumisnõustaja siis üldse teha saab? Just sellepärast hõlmab suur osa Rahvatervise Akadeemia pakutavast õppest nõustamisega seonduvat psühholoogilist lähenemist. Õppekava sisaldab motiveeriva intervjueerimise võtteid ja oskusi, kuidas inimeses endas muutusesoov esile kutsuda.

Täpsemate teemade ja tundide arvuga on võimalik tutvuda siin.

Toitumisalased teadmised on vajalikud ka psühholoogidele, õdedele, arstidele, treeneritele ja füsioterapeutidele

Liialt tihti kipume keha ja vaimu teineteisest eraldama, kuid ammu on selgeks saanud tõdemus, et nad toimivad koos ja mõjutavad teineteist tugevalt. Kuna toiduga on mõjutatud meie hormonaalne tasakaal ja närvisüsteemi talitlus, on sellel oma mõju ka meie kognitiivsetele võimetele. Järelikult ka psühholoogid ja terapeudid saaksid toitumise valdkonnas paremini orienteerudes tugeva toetuse oma igapäevatöösse.

Ka tänases meditsiinis kiputakse alatasa inimese kehaosi ja organismi funktsioone käsitlema eraldiseisvatena. Ometi on kõik meie organismi osad teineteisega ühenduses ja toitaineid vajavad need kõik. Seega on toitumisnõustajaõpe ideaalseks täienduseks ka õdedele, arstidele ja teistele meditsiinivaldkonna esindajatele.

Kui võtta fooksusesse liikumine ja sportimine, siis ilmselt ei saa keegi vastu vaielda, et toidul on treeningsaalis tehtud töö realiseerimisel võtmeroll. Kuna tippspordis on võidu ja kaotuse vahe minimaalne ning edu tagamiseks on iga detail äärmiselt oluline, siis teadmised toidu mõjust organismile seavad kindlad sammud eesmärgile lähemale. Sellest johtuvalt on treenerid ja füsioterapeudid Rahvatervise Akadeemiasse väga oodatud!

Tule õppima Rahvatervise Akadeemiasse!

Juba 24. augustil alustab Rahvatervise Akadeemias järgmine Toitumisnõustaja väljaõpe, mille kohta saad lähemalt lugeda siit.

See on suurepärane võimalus täiendada oma professiooni laialdaste teadmistega toitumismaailmas! Või hoopis omandada elukutse, mille abil on võimalik maailma muuta – aidates inimestel oma tervise üle kontroll saavutada!

Autorist

Kärt Jalajas

Kärt Jalajas

Kärt on lõpetanud magistrantuuri kehakultuuri õpetaja erialal ja toitumisterapeudi õppe.
Jaga postitust

Artiklid samast kategooriast

Anne-Mai Küünemäe

Karjäärimuutja lugu – Anne-Mai Küünemäe

Rubriigis “Karjäärimuutja lood” jagame inspireerivaid lugusid inimestest, kes on teinud julge otsuse muuta oma senist eluteed, läbinud toitumisnõustaja koolituse ja alustanud uuelt lehelt. Uurime, milliseid

Liitu Rahvatervise Akadeemia meililistiga

Saadame sulle aeg-ajalt nippe ja inspiratsiooni toitumisest, liikumisest ja vaimsest tervisest.

Scroll to Top