Motiveeriv intervjueerimine – toitumisnõustaja asendamatu tööriist

Motiveeriv intervjueerimine

Eestis, kus terviseteadlikkus kasvab ja inimesed otsivad üha enam viise, kuidas parandada oma toitumist ja elustiili, on toitumisnõustajate roll muutumas üha olulisemaks. Üks võtmetähtsusega lähenemine, mis aitab klientidel teha püsivaid muutusi, on motiveeriv intervjueerimine (MI).  See on kliendikeskne nõustamismeetod, mis aitab inimestel leida sisemist jõudu oma harjumuste muutmiseks. Kuigi nõustamistöös on ka teisi võimsaid tööriistu, on MI üks olulisimatest, aidates toitumisnõustajatel oma tööd tulemuslikult teha.

Mis on motiveeriv intervjueerimine?

Motiveeriv intervjueerimine on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. Selle lähenemise eesmärk on suurendada inimeste sisemist motivatsiooni ning aidata neil võtta oma elus ette olulisi muutusi ning neid ka püsivalt ellu viia.

Nõustamismeetodina sai MI alguse tööst sõltlastega, kuid tänapäeval on see laienenud tervishoiu- ja sellega seotud valdkondadesse (sealhulgas ka toitumisnõustamisse).

Motiveeriv intervjueerimine põhineb Carl Rogers´i kliendikesksel teraapial ja lähtub enesemääratlemise teooriast.  Antud käsitlus lähtub sellest, et inimesed on rohkem motiveeritud oma käitumist ümber kujundama, kui nad ise otsustavad seda teha. See tähendab, et sisemiselt motiveeritud muutused, mida inimene ise valib oma soovide ja põhjuste põhjal, on enamasti püsivamad. Erinevalt muutustest, mis on peale surutud väljastpoolt või ei põhine inimese enda valikutel.

Kuidas motiveeriv intervjueerimine toimib?

Motiveeriv intervjueerimine on ennekõike suhtlemismeetod, kus nõustaja ja klient töötavad koostöös. Keskendudes muutusele ja sellele, kuidas inimene mõtleb ja räägib võimalikest muudatustest oma elus. Selle meetodi puhul on oluline, et vestlus aitaks inimesel endal mõista, miks ta tahab muutuda, tuues esile ja uurides tema isiklikke põhjuseid ja soove arenemiseks. Seda tehakse sõbralikus ja toetavas õhkkonnas, kus inimene tunneb, et teda kuulatakse ja mõistetakse, ilma et talle antakse hinnanguid või survestataks. MI eesmärk on aidata inimesel leida sisemine motivatsioon ja kindlustunne, et ta suudab oma eesmärke saavutada, julgustades teda oma mõtteid ja tundeid avameelselt jagama. See aitab luua positiivset suhtumist muutusesse, tehes selle isiklikuks ja tähendusrikkaks. 

Miks peaksid toitumisnõustajad motiveerivat intervjueerimist kasutama?

MI on oluline tööriist toitumisnõustajate tööriistakastis ja aitab klientidel jõuda paremate tulemusteni. MI lähenemisviis toetab klientide sisemise motivatsiooni leidmist ja tugevdamist paremate toitumisharjumuste omaksvõtmisel. Motiveeriv intervjuueerimine keskendub empaatilisele kuulamisele ja kliendi ambivalentsuse ehk kõhkluste ja kahtluste mõistmisele seoses toitumisharjumuste muutmise või parandamisega. Selline meetod aitab klientidel jõuda endal järeldusteni muudatuste vajalikkusest, suurendades seeläbi nende valmisolekut ja pühendumust paremate harjumuste kujundamiseks. 

Lisaks võimaldab motiveeriv intervjuueerimine toitumisnõustajatel luua tugevama usaldussuhte oma klientidega, pakkudes neile turvalist keskkonda oma mõtete, tunnete ja kogemuste jagamiseks. See lähenemine soodustab avatud ja ausat suhtlust, mis on oluline tõhusaks nõustamiseks ja positiivsete toitumisharjumuste kujundamiseks.

Motiveeriv intervjueerimine toistumisnõustamises
Kasutades motiveerivat intervjueerimist, saavad toitumisnõustajad aidata klientidel ära tunda ja ületada takistusi, mis võivad neid tervislike valikute tegemisel takistada ning julgustada neid märkama ja tähistama oma edu ja saavutusi teel tervislikuma eluviisi poole.

Näiteks kui klient tunneb raskusi paremate toitumisharjumuste hoidmisel, võib toitumisnõustaja kasutada peegeldavat kuulamist, et tunnustada kliendi pingutusi ja väljakutseid, öeldes näiteks: “Tundub, et oled tõesti püüdnud teha paremaid valikuid, isegi kui see on olnud keeruline.” Seejärel võib nõustaja küsida: “Mis on olnud mõned võidud või positiivsed kogemused, mida sa oled oma teekonnal kogenud?” Selline lähenemine aitab kliendil keskenduda edule ja positiivsetele aspektidele, suurendades motivatsiooni jätkata paremate valikute tegemist.

Kuidas saab toitumisnõustaja motiveerivat intervjueerimist oma töös kasutada?

Toitumisnõustaja saab motiveerivat intervjueerimist oma töös kasutada mitmel viisil:

 • Avatud küsimused
  Avatud küsimused julgustavad klienti rääkima oma tunnetest, mõtetest ja kogemustest seoses toitumisega. Arutelu soodustavad küsimused aitavad klientidel avastada oma sisemisi motiive ja soove muutuste tegemiseks. Näiteks: “Miks sa soovid seda muutust ette võtta?” või “Kuidas sinu praegune toitumine mõjutab sinu heaolu?”
 • Aktiivne kuulamine
  Kuulates, mida klient räägib ja peegeldades saadud infot tagasi, tunneb klient mõistmist ja empaatiat. Aktiivne kuulamine aitab luua usalduslikku suhet ja julgustab klienti veelgi enam avanema. See võib aidata toitumisnõustajal tuvastada ka peamisi takistusi, mis klienti tema eesmärkide saavutamisel takistavad.
 • Positiivsete muutuste tunnustamine
  Tunnustage igasuguseid edusamme ja positiivseid muutusi, mida klient on teinud. Isegi väikesed sammud paremate toiduvalikute suunas on olulised ja väärivad tähelepanu. Positiivne tagasiside suurendab klientide enesekindlust ja motiveerib neid jätkama.
 • Ambivalentsuse käsitlemine
  Aidates kliendil leida ja lahendada ambivalentsust või kõhklusi, mis neil võib olla seoses toitumisharjumuste muutmise või parandamisega, suureneb kliendi motivatsioon ning valmisolek muudatuste tegemiseks. Küsida võib näiteks, millised on plussid ja miinused, kui klient otsustab muutusi teha või mitte teha.  
 • Eesmärkide seadmine
  Töötades koos kliendiga välja realistlikud ja saavutatavad eesmärgid, aitab see neil luua selge tegevuskava, mis toetab nende individuaalseid vajadusi ja eesmärke. Eesmärkide seadmine aitab klienti suunata ja annab neile konkreetseid samme, mida järgida.
 • Kliendi jõustamine
  Julgustades kliente uskuma oma võimesse teha positiivseid muutusi, suureneb eneseusk ja kindlus. Uurida tasub varasemate õnnestumiste kohta ja kuidas neid kogemusi saab kasutada praeguste eesmärkide saavutamiseks. Usk oma võimetesse on oluline samm tervislikuma elustiili poole liikumisel. 

Näited motiveeriva intervjueerimise kasutamisest toitumisnõustamisel

Näide 1: kaalulangetamise sooviga klient
Kui klient väljendab kõhklusi või vastuolulisi tundeid seoses kaalulangetamisega, võib toitumisnõustaja kasutada motiveerivat intervjueerimist, et uurida neid kõhklusi sügavamalt. Küsimused nagu “Mis on sinu jaoks kaalulangetamise juures kõige raskem?” või “Kuidas sa end tunned, kui mõtled oma praegustele toitumisharjumustele?” aitavad kliendil mõista, mis takistab tal edasi liikumast ja leida viise, kuidas neid takistusi ületada.

Näide 2: toitumisharjumuste parandamine
Kui klient soovib oma menüüsse rohkem köögivilju lisada, võib toitumisnõustaja kasutades MI-d keskenduda kliendi väärtustele ja eelistustele. Küsida saab näiteks “Millised köögiviljad sulle meeldivad?” ja “Kuidas sa saaksid neid toitudele sagedamini lisada?”. Selline lähenemine austab kliendi eelistusi ja julgustab teda leidma oma lahendusi. 

Motiveeriva intervjueerimise kasutamine nõuab praktikat ja pühendumist, kuid selle mõju klientide toitumisharjumuste muutmisele ja parandamisele võib olla märkimisväärne. MI on toitumisspetsialistidele võimas tööriist. Keskendudes kliendi sisemistele ressurssidele ja tema tugevustele, soodustab see mõtestatud ja jätkusuutlikke muutusi toitumiskäitumises ja elustiilis. MI tehnikate rakendamine toitumisnõustamises mitte ainult ei suurenda sekkumiste efektiivsust, vaid rikastab ka kliendi ja toitumisnõustaja suhet, sillutades teed parematele tervisetulemustele.

Rahvatervise Akadeemia toitumisnõustaja koolitusel on motiveeriva intervjueerimise õppimisel ja praktiseerimisel suur roll. Toitumisnõustaja koolitus Rahvatervise Akadeemias

Eestis arendab MI valdkonda MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA).
2008 aastal ilmunud Rollnick, S., Miller, W.R., & Butler, C.C. raamat “Motivational Interviewing in Health Care” (“Motiveeriv intervjueerimine tervishoius”) ilmus 2011. aastal ka eesti keeles.

Autorist

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemiast leiad oma ala professionaalid, kellelt saad toimivad ja praktilised teadmised, kuidas tagada vaimne ja füüsiline heaolu, püsida terve, ennetada haigusi ja leida tee terviseni.
Jaga postitust

Artiklid samast kategooriast

Anne-Mai Küünemäe

Karjäärimuutja lugu – Anne-Mai Küünemäe

Rubriigis “Karjäärimuutja lood” jagame inspireerivaid lugusid inimestest, kes on teinud julge otsuse muuta oma senist eluteed, läbinud toitumisnõustaja koolituse ja alustanud uuelt lehelt. Uurime, milliseid

Liitu Rahvatervise Akadeemia meililistiga

Saadame sulle aeg-ajalt nippe ja inspiratsiooni toitumisest, liikumisest ja vaimsest tervisest.

Scroll to Top