Kus saab õppida toitumisnõustajaks ja kuidas valida sobiv kool?

Kus saab õppida toitumisnõustajaks

Kaaludes karjäärimuutust või soovides omandada täiendavaid teadmisi toitumisvaldkonnas, on oluline õpinguteks valida sobiv kool. Hästi läbimõeldud otsus tagab selle, et panustatud aeg kannaks hiljem ka vilja ja saadud haridus toetaks seatud eesmärke. Seetõttu panime kokku lühikese ülevaate, kus saab õppida toitumisnõustajaks ja mida kooli valides läbi mõelda.

Kus saab õppida toitumisnõustajaks?

Eestis on võimalik õppida toitumisnõustajaks Rahvatervise Akadeemias ja Tervisekoolis. Erinevaid toitumisalaseid koolitusi või täiendusõppe võimalusi leiab ka kõrgkoolide juurest nii kodu- kui välismaal. Võimalusi on mitmeid. Kuid mille alusel kooli siis ikkagi valida? Otsusest sõltub palju ning seepärast tasub kooli valides teha põhjalik eeltöö.

Kuidas valida toitumisnõustaja õppeks sobiv kool?

Mida kooli valides läbi mõelda või lisaks uurida?

Valikuvõimalusi hinnates on hea kaaluda mitmeid olulisi aspekte.

Koolituse sisu

 • Millised õppeained on õppekavas ja milliseid neist käsitletakse süvitsi? Kas need vastavad toitumisnõustaja kutsestandardis väljatoodule? Kas programmis on lisaks toitumisõpetusele ka veel näiteks motiveeriv intervjueerimine või nõustamispsühholoogia elemendid?
 • Millistele teadmistele koolitusasutus tugineb (nt teaduspõhine info, viimastest uuringutest lähtuv)?
 • Kas õppe jooksul on võimalus saadud teadmisi ning oskusi praktiseerida? Kõige mugavam viis saadud teadmisi kinnistada ja arendada on läbi praktiseerimise. Ja seda just õpingute ajal, kui juhendaja on lähedalt võtta ning tekkinud küsimustele on võimalus kohe vastused saada. Pärast kooli lõpetamist selline võimalus sageli puudub. Seetõttu on see oluline osa õppeprotsessist ning selle võimaluse kohta tasub kindlasti eelnevalt uurida.

Kooli usaldusväärsus

 • Kes on koolitajad või lektorid? Milline on nende taust ja kogemused ning kas nad omavad toitumisnõustaja ja/või koolitaja kutsekvalifikatsiooni? Teoreetikuid kuulates võivad saadud teadmised jääda poolikuks. Huvitavad kogemused ja näited elust kinnistavad teooriat kindlasti paremini. Olulist kaalu lisab ka see, kui õppeaineid on edasi andma valitud oma valdkonna tunnustatud spetsialistid.
 • Milline on kooli usaldusväärsus? Kui kaua on kool tegutsenud? Millised on tunnustused (nt HAKA). Uurida tasub ka kooli vilistlaste kogemuslugusid.

Õppekorraldus

 • Milline dokument väljastatakse õpingute lõpetamise kohta (tõend või tunnistus)? Tõend annab üldisema info läbiviidud koolituse sisu kohta ja kinnitab õppija osalemist programmis. Tunnistus aga annab rohkem selgust, millised teadmised ja oskused on omandatud ning aitab paremini näidata õppija pädevust ja saavutusi õpitu kohta. See võib osutuda oluliseks näitajaks tööle kandideerimisel või lisada ka klientide silmis usaldusväärsust.
 • Milliseks kujuneb koolituse või kursuse hind? Kas on ka osade kaupa maksmise võimalus (maksegraafiku alusel)? Osamaksetena tasumine võib olla hea võimalus. Mõnikord võib selliselt tasudes hind küll pisut tõusta, kuid samas teha koolituse finantsiliselt kättesaadavamaks ja võimaldab õppima asuda koheselt.
 • Uurida tasub ka, milline on koolituse kestus ja vorm? Täiskasvanud õppijale on kindlasti oluline, kuhu ja kui palju ta oma aega panustab. Seetõttu võib olla aastane toitumisnõustaja koolitus hea võimalus kompakselt uute teadmiste omandamiseks. Kui on aga soov süvatasandil teadmiste omandamiseks, siis võib kaaluda pikemaid õpinguid kõrgkoolis. Samuti tasub enda jaoks läbi mõelda, milline õppevorm toetab kõige paremini pere- ja tööelu ühildamist ning loob parema õpikogemuse (kontaktkoolitus või veebikoolitus).
 • Ka õppekeel on üks aspekt, millele mõelda (eesti, inglise, vene keel). Emakeeles õppimine võib toetada teadmiste paremat omastamist. Võõrkeeles õppimine avardab aga silmaringi. Lisaks võiks õppeasutuselt küsida, millised keeleoskused tulevad õpinguis kasuks. Sageli on õppematerjalid osaliselt võõrkeelsed ning nende mõistmine annab paremad tulemused.
 • Kas koolitusasutus pakub vajalikku dokumentatsiooni tööandja juurest õppepuhkuse võtmiseks? Töötajatel ja ametnikel on õpingute ajal õigus kasutada õppepuhkust (TäKS). Selle jaoks on vaja täienduskoolitusasutuse poolt õppimist tõendav dokument.
 • Millised on võimalused õpingud pausile panna, kui selleks peaks vajadus tekkima? Vahel juhtub, et kõik ei lähe täpselt nii nagu plaanitud ja võib tekkida vajadus õpingud pausile panna. Hea on juba varem teada, millistel tingimustel see võimalik on, et hiljem üllatusi või lisakulutusi vältida.

Tulevikuväljavaated

Eelpool toodud küsimuste põhjal on võimalik teha läbimõeldud otsus kooli valikul. Eestis on igati tasemel võimalused toitumisnõustaja väljaõppeks. Ka välismaised programmid võivad olla silmaringi avardavad. Otsus sõltub paljuski sellest, millised on edasised plaanid ja karjäärihuvid. Eesti kontekstis töötades on oluline arvesse võtta siinset kultuuriruumi ja võimalusi. Kodumaised koolitajad jagavad kogemusi siinsete klientide põhjal ning arvestavad Eesti kultuuri ja -seadusruumi.

Kokkuvõtteks

Tervise-, heaolu- ja toitumisalase hariduse omandamine on tänuväärne ettevõtmine. Maailm vajab inimesi, kes toetavad teisi nende tervislikumate elustiilivalikute kujundamisel. Lisateavet selle kohta, millised on toitumisnõustaja teadmiste omandamise võimalused Rahvatervise Akadeemias, saab lähemalt tutvuda meie toitumisnõustaja koolituse lehel.

 

Toitumisnõustaja koolitus Rahvatervise Akadeemias

 

Toitumisnõustajad saavad töötada mitmesugustes tervise ja heaolu valdkondades, näiteks spaades, jõusaalides, tervisekeskustes, tervisetoitude kauplustes, toidu, ilu- või enesehooldus toodete ettevõtetes ning grupiprogrammide loojatene. Võimalusi on palju!
Uuri lähemalt, millised on toitumisnõustaja karjäärivõimalused!

Autorist

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemiast leiad oma ala professionaalid, kellelt saad toimivad ja praktilised teadmised, kuidas tagada vaimne ja füüsiline heaolu, püsida terve, ennetada haigusi ja leida tee terviseni.
Jaga postitust

Artiklid samast kategooriast

Anne-Mai Küünemäe

Karjäärimuutja lugu – Anne-Mai Küünemäe

Rubriigis “Karjäärimuutja lood” jagame inspireerivaid lugusid inimestest, kes on teinud julge otsuse muuta oma senist eluteed, läbinud toitumisnõustaja koolituse ja alustanud uuelt lehelt. Uurime, milliseid

Liitu Rahvatervise Akadeemia meililistiga

Saadame sulle aeg-ajalt nippe ja inspiratsiooni toitumisest, liikumisest ja vaimsest tervisest.

Scroll to Top