Meeskonnaüritus toitumise ja tervisliku elustiili radadel

Meeskonnaüritus

Infotehnoloogia areng võimaldab meil täna tööd teha kus ja millal tahes. Üha enam ettevõtteid juba on või liiguvad hübriid- ja kaugtöö mudeli suunas. See on ühelt poolt väga mugav ja pakub palju vabadust. Teisalt teeb see aga keeruliseks meeskondade ühtsustunde loomise ja hoidmise. Meeskonnaüritus ja selle tähtsus on seeläbi muutumas üha olulisemaks. Luues töötajatele võimalusi aeg-ajalt kokku tulla, aitab see kaasa meeskonnaliikmete omavahelise sideme tugevdamisele, vaimse tervise hoidmisele ja on ühtlasi investeering kogu ettevõtte edusse.

Miks on hübriid- ja kaugtöö tegijate heaolu ning tervis rohkem ohustatud?

Inimene on sotsiaalne olend ja kuuluvustunne tegutsemapanev jõud. Tööd tehes veedame suurema osa oma päevast ja seetõttu on väga oluline, et inimese vajadused oleksid rahuldatud ka selles eluratta sektoris. Hübriid – ja kaugtöö puhul suhtleb töötaja kolleegidega peamiselt virtuaalselt. Kuigi ka nii on võimalik häid suhteid luua ja hoida, annavad kontaktkohtumised siiski paremaid tulemusi. Eriti oluline on meeskonnaliikmetele pakkuda võimalusi suhelda vabamas vormis ja tööga mitteseonduvatel teemadel. Kohvinurgas sünnivad ju ikka parimad ideed ja sõprussuhted.

Kuigi peegelneuronid aktiveeruvad ka videokõne ajal – eeldusel, et kaamerapilt on sisselülitatud ning helikvaliteet hea – näitavad uuringud siiski, et silmast-silma kohtumistel on aju aktiivsus oluliselt suurem. Viimane on aga eriti oluline inimese kuuluvustunde ja üldise heaolu loomise ja hoidmise seisukohalt.

Virtuaalne väsimus

Termin “virtuaalne väsimus” (inglise keeles Zoom fatigue) sai laialdaselt tuntuks ja levis 2020. aasta alguses, kui pandeemia tõttu suurenes järsult vajadus virtuaalsete koosolekute ja videokonverentside järele. Hübriid- ja kaugtöö, mis pakub küll paindlikkust ja võib paljudel juhtudel töötajate üldist rahulolu suurendada, toob endaga siiski kaasa väljakutseid. Töötajad, kes veedavad olulise osa oma tööajast videokonverentsidel ja virtuaalsetel kohtumistel, tajuvad sagedamini väsimust, stressi ja üksildustunnet.

Meeskonnaüritus virtuaalse väsimuse vastu
Kuigi videokõned pakuvad samuti võimalust suhtlemiseks, ei asenda see täielikult reaalajas toimuvat sotsiaalset vastastikmõju. Inimestevaheline suhtlus on keeruline ja hõlmab peale verbaalse kommunikatsiooni ka mitteverbaalseid osi, nagu kehakeel, silmside ja füüsiline lähedus. See puudujääk võib vähendada ühtsuse ja kaasatuse tunnet, suurendades üksinduse tajumist ja vähendades suhtlusest saadavat rahulolutunnet.

Zoomi-stressi leevendamiseks ja kuuluvustunde kasvatamiseks on mitmeid võimalusi, kuid üks efektiivsemaid neist on kindlasti meeskonnaüritus.

Meeskonnaüritus kui võimalus töötajaid turgutada ja inspireerida

Meeskonnaüritus on suurepärane võimalus luua keskkond, kus kolleegid saavad vabas õhkkonnas suhelda, uusi oskusi omandada ja sarnaseid kogemusi jagada. Sellised koosviibimised aitavad mitte ainult leevendada tööstressi ja parandada meeskonnaliikmete vahelist suhtlust, vaid võivad suurendada ka loovust ja innovatsiooni. Lisaks tugevdavad meeskonnaüritused ühtekuuluvustunnet ja töökultuuri, mis on olulised tegurid töötajate motivatsiooni ja pühendumuse tõstmisel. Kontaktkohtumised suurendavad inimestevahelist sidusust, mis on oluline eeldus, et ka distantsil töötavad kolleegid tunneksid end väärtustatuna ja olulise lülina organisatsioonis.

Hoolitsemine meeskonna tervise ja heaolu eest on oluline, sest see parandab töötajate rahulolu, suurendab produktiivsust ja vähendab haiguspäevade arvu. Terved ja rõõmsad töötajad on õnnelikumad ja energilisemad. See aga aitab kaasa positiivsele töökultuurile ja tugevdab meeskonnatööd. Lisaks aitab investeerimine töötajate tervisesse ja heaolusse tõsta ettevõtte mainet kui hoolivast tööandjast, mis omakorda tõmbab ligi ja hoiab talente.

Miks korraldada toitumise ja tervisliku elustiiliga seotud meeskonnaüritus?

Hübriid – ja kaugtöö mudelil baseeruvate ettevõtete töötajaid on sageli keeruline ühistele üritustele kohale tulema motiveerida. Harjumuspärane töökeskkond ja pikad distantsid või niigi tihe igapäevane suhtlus kolleegidega, võivad olla takistuseks, miks inimesed kaaluvad, kas meeskonnaüritusel osalemine on panustatavat ajaressurssi väärt. Argument võib olla ka see, et seda aega saab  panustada “päriselt” töö ära tegemisele. Tööandjatele on  see väga suur väljakutse ja personalijuhtidel ning assistentidel tuleb üha põnevamaid lahendusi leida töötaja kohale meelitamiseks.

Tervise ja heaolu eest hoolitsemine on aga valdkond, mis kõnetab väga paljusid ja seeläbi on lihtsam töötajaid ühistele üritustele osalema motiveerida. Teemad, mille kohta sageli huvi tuntakse, on näiteks tööpäeva toetav toitumine, kuidas hoida aju vormis või kuidas hoida töö ja eraelu tasakaalus. Sealjuures on aga infot väga palju, muuhulgas ka vastukäivat, milles orienteerumiseks peab väga palju süvenema. Seda enam rõõmustavad töötajad, kui neile anda võimalus teadmisi saada spetsialistilt, kes loob selgust selles inforägastikus. Ühtsustunnet aitab luua ka meelelahutuslik ning hariv ühiskokkamine, kas suvepäevadel või tervisekuu raames.

Töötajate tervise ja heaolu toetamine läbi meeskonnaürituste ja koolituste on oluline investeering igas organisatsioonis. See mitte ainult ei paranda töötajate rahulolu ja produktiivsust, vaid loob positiivse töökultuuri, mis meelitab ligi ja ka hoiab häid töötajaid. Toitumisalased ja tervisliku elustiiliga seonduvad koolitused pakuvad lisaväärtust, edendades meeskonnaliikmete tervislikke harjumusi ja suurendades teadlikkust. Hoolitsedes meeskonna heaolu eest, hoolitsed ettevõtte helge tuleviku eest.

Rahvatervise Akadeemia asutati aastal 2013, eesmärgiga pakkuda tõenduspõhist tervisealast haridust. Oleme loonud erinevaid tellimuskoolitusi ka ettevõtetele. Lähemalt saab valikuga tutvuda ettevõtetele suunatud koolituste leheküljel

Autorist

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemia

Rahvatervise Akadeemiast leiad oma ala professionaalid, kellelt saad toimivad ja praktilised teadmised, kuidas tagada vaimne ja füüsiline heaolu, püsida terve, ennetada haigusi ja leida tee terviseni.
Jaga postitust

Artiklid samast kategooriast

Anne-Mai Küünemäe

Karjäärimuutja lugu – Anne-Mai Küünemäe

Rubriigis “Karjäärimuutja lood” jagame inspireerivaid lugusid inimestest, kes on teinud julge otsuse muuta oma senist eluteed, läbinud toitumisnõustaja koolituse ja alustanud uuelt lehelt. Uurime, milliseid

Liitu Rahvatervise Akadeemia meililistiga

Saadame sulle aeg-ajalt nippe ja inspiratsiooni toitumisest, liikumisest ja vaimsest tervisest.

Scroll to Top