+372 5557 4423 siret@rahvatervis.ee

TOITUMISNÕUSTAJA ON IGA AASTAGA ÜHA NÕUTUM SPETSIALIST

Toitumisnõustaja õpe
23 juuli 2018

Toitumisnõustaja on iga aastaga üha nõutum spetsialist

//
Kommentaarid0

Oleme jõudnud ajahetke, kus enam ei tule kellelegi üllatuseks info liigse kehakaaluga inimeste osakaalu tõusust Eestis. Teistest haiguslikest seisunditest rääkimata. Kui 2004. aastal oli Eestis ülemäärase kehakaaluga 43% täiskasvanud rahvastikust, siis 2014. aastal oli nende inimeste osakaal juba 52%. Samal ajavahemikul on pea kahekordistunud ka ülemäärase kehakaaluga laste osakaal (Tervise Arengu Instituut, 2017). Öeldakse, et tervis on meie endi kätes ja oma õnne eest vastutab igaüks ise. Tihti hoolitsetakse aga auto, kodu ja muude asjade eest rohkem kui iseenda eest. Nii jääb enese heaolu tagaplaanile ja tervis hakkab käest libisema. Õnneks võib õigele rajale tagasijõudmisel abiks olla toitumisnõustaja.

Toit kui tervise keskpunkt

Juba enne Kristust seadis arstiteaduse isa Hippokrates toidule võimsa ülesande olemaks inimkonnale ravimite eest. Meie keha käitleb ju kõike ja reageerib kõigele, mis toidus leidub. Kogu meie sisemine ökosüsteem, organismi funktsioneerimine ja üleüldine heaolu on otseselt seotud sellega, mis suust seedesüsteemi poole teele pannakse (Jonsson, 2016).

Tänases ühiskonnas, kus toidust on üleküllus ja energia jääb mugavuse tõttu kulutamata, polegi ime, et liigsed kehakilod saavad ennast kehas mugavalt sisse seada. Kui tasakaal on paigast ära, siis kipuvad ligi hiilima ka muud tervisemured. Ka meedias liikvel olevad toidutarkused ei aita mitte kuidagi olukorda leevendada, sest selles orienteerumine on tihtipeale tõeline väljakutse. Praegusel hetkel näeme, et hoolimata infoküllusest ja inimeste teadlikusest, kipuvad teatud terviseprobleemid epideemilisi mõõtmeid võtma. Hetkel ei olegi inimestel vaja mitte niivõrd uut informatsiooni, vaid spetsialisti, kes aitaks leida just õige suuna ning motivatsiooni toetamise kaudu juhtida püsivate muutusteni. Seetõttu pöördutakse ka üha sagedamini pädeva toitumisnõustaja poole, kellel on põhjalik ülevaade nii inimorganismi toimimisest kui ka sobivatest nõustamistehnikatest.

Eelnimetatud faktid kinnitavad tõsiasja, et need elualad, mille keskmeks on inimese tervis ja heaolu, on meie ühiskonnas aina olulisema tähtsusega. Just toitumisnõustaja eriala hõlmab tervisedenduse valdkonnas juhtrolli ühe inimkonna suurima probleemiga toime tulemisel.

Siiras rõõm on tõdeda selle ala aina kasvavat populaarsust ja üha suuremat kõlapinda ühiskonnas. Ennekõike on oluline aga tagada tugev koolitussüsteem, millest väljuksid parimad spetsialistid ja selle valdkonna professionaalid.

Miks õppida toitumisnõustajaks Rahvatervise Akadeemias?

Toitumisnõustaja õpet pakuvad Eestis nii mitmedki koolid, kuid Rahvatervise Akadeemia väljaõpe seisab esirinnas just akadeemilisuse, professionaalsuse ja põhjalikkusega. Seal järgitakse põhimõtet, et iga õppeainet annab lektor, kes teemaga tõesti igapäevaselt ka tegeleb. Koolitajateks on nii toitumisterapeudid, arstid, psühholoogid, füsioterapeudid kui ka teiste kõrgkoolide ja riiklike asutuste spetsialistid. Koolitajatega on võimalik tutvuda siin.

Õpe ei koosne mitte ainult toitumisalase teooria õppimisest, vaid annab ka mitmekülgseid menüüde analüüsimise ja koostamise oskusi. Lisaks otseselt toitumisnõustamisega seotud teemadele pööratakse suurt tähelepanu inimese kehale ja organismile tervikuna:  anatoomiale, füsioloogiale ja biokeemiale.

Tõepoolest,  miski senises tervisekäitumises ei muutu, kui selleks sisemist motivatsiooni ja tahtejõudu ei ole. Võib tekkida küsimus, et mida see toitumisnõustaja siis üldse teha saab? Just sellepärast hõlmab suur osa Rahvatervise Akadeemia pakutavast õppest nõustamisega seonduvat psühholoogilist lähenemist. Õppekava sisaldab motiveeriva intervjueerimise võtteid ja oskusi, kuidas inimeses endas muutusesoov esile kutsuda.

Täpsemate teemade ja tundide arvuga on võimalik tutvuda siin.

Toitumisalased teadmised on vajalikud ka psühholoogidele, õdedele, arstidele, treeneritele ja füsioterapeutidele

Liialt tihti kipume keha ja vaimu teineteisest eraldama, kuid ammu on selgeks saanud tõdemus, et nad on koos toimivad ja teineteist tugevalt mõjutavad. Kuna toiduga on mõjutatud meie hormonaalne tasakaal ja närvisüsteemi talitlus, on sellel oma mõju ka meie kognitiivsetele võimetele (Hansen, 2018). Järelikult ka psühholoogid ja terapeudid saaksid toitumise valdkonnas paremini orienteerudes tugeva toetuse oma igapäevatöösse.

Ka tänases meditsiinis kiputakse alatasa inimese kehaosi ja organismi funktsioone käsitlema eraldiseisvatena. Ometi on kõik meie organismi osad teineteisega ühenduses ja toitaineid vajavad need kõik. Seega on toitumisnõustajaõpe ideaalseks täienduseks ka õdedele, arstidele ja teistele meditsiinivaldkonna esindajatele.

Kui võtta fooksusesse liikumine ja sportimine, siis ilmselt ei saa keegi vaielda vastu, et toidul on treeningsaalis tehtud töö realiseerimisel võtmeroll. Kuna tippspordis on võidu ja kaotuse vahe minimaalne ning edu tagamiseks on iga detail äärmiselt oluline, siis teadmised toidu mõjust organismile seavad kindlad sammud eesmärgile lähemale. Sellest johtuvalt on ka treenerid ja füsioterapeudid Rahvatervise Akadeemiasse väga oodatud!

Tule õppima Rahvatervise Akadeemiasse!

Juba augustis alustab Rahvatervise Akadeemias järgmine Toitumis- ja tervisetraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe. Kursusele saad ennast registreerida siin.

See on suurepärane võimalus täiendada oma professiooni laialdaste teadmistega toitumise maailmas. Või hoopis omandada elukutse, mille abil on võimalik muuta maailma- aidates inimestel saavutada kontroll oma tervise üle!

Kasutatud allikad:

1. Hansen, A. Tugev aju. 2018

2. Jonsson, D. Kõhusõber. 2016

3. Metsoja A, Nelis L, Nurk E. Euroopa laste rasvumise seire. WHO Childhood Obesity Surveillance Initiative(COSI). Eesti 2015/16. õa raport Tallinn: Tervise Arengu Instituut; 2017.

Kirjuta kommentaar

Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega