KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg06.11.2021 - 27.11.2021
Hind147€
OstaRegistreeru
Valiv söömiskäitumine või selektiivne söömishäire?

Olukord, mil laps keeldub enamikest pakutavatest toitudest ning tal on valmisolek süüa ainult teatud üksikuid toitusid, on lapsevanema jaoks muret ja pinget tekitav. See võib mõjutada kogu pere toidulauda, eluolu ning dünaamikat.

Samuti võib vanemale olla muret tekitav, kui varasemalt hea isuga laps hakkab ühel hetkel  toitu valima. Miks laps toitu valib? Kas avalduv käitumisviis on valiv söömiskäitumine või selektiivne söömishäire? Võib olla raske eristada, mis liigitub tüüpilise ja eakohase käitumise alla ning mis viitab juba tõsisemale probleemile.

Koolitusel “Valiv söömiskäitumine või selektiivne söömishäire?” õpib osaleja vahet tegema lapseeas esineval valival söömiskäitumisel ning tugeval selektiivsusel ja selektiivsel söömishäirel. Koolitusel selgitatakse söömisharjumuste kujunemise ja söömiskäitumise tagamaid ning tuuakse välja lapse söömisharjumuste parandamiseks sobivad lähenemised. Peatutakse erinevatel psühholoogilistel teguritel, sh kuidas osata lapse toetamise protsessis märgata täiskasvanuna ka enda emotsioone ja tundeid. Ühtlasi räägitakse ka sellest, millised on selektiivse ja autismispektri häirega laste toitumise parandamise võimalused.

Osalejatele jagatakse praktilisi lähenemisvõtteid ja soovitusi laste söömisharjumuste parandamiseks ning toiduvalikute mitmekesistamiseks.

Selleks et õpitud võtted ja lähenemised efektiivsemalt kinnistuksid ning oleks võimalik ka kogetut analüüsida, on antud koolitus kahepäevane. Koolituse sisu on eelkõige suunatud lapsevanematele ning neile, kes laste söömiskäitumise parandamisega igapäevaselt kokku puutuvad.

 

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Lapsevanemad, tugiisikud, kogemusnõustajad ja lasteasutuste töötajad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Laste tervisliku toitumise alused.
 • Maitse-eelistuste ja söömisharjumuste kujunemine.
 • Toiduvalikute piiramise põhjused.
 • Selektiivne söömiskäitumine, sh valiva söömise liigitamine.
 • Autismispektri häirega laste toitumine.
 • Toitainete ala- ja ületarbimine ning selle mõju laste arengule.
 • Toidu pakkuja psühholoogiline lähenemine ja võtted olukorraga toimetulekuks.
 • Meeltepõhine toiduõpe.
 • Praktilised soovitused ja lähenemised laste toiduvalikute ja söömisharjumuste parandamiseks.

Õpiväljundid:

Pärast koolituse läbimist õppija:

 • teab, kuidas kujunevad laste söömisharjumused;
 • teab ja mõistab erinevaid valiva söömiskäitumise põhjuseid;
 • oskab märgata muutuseid lapse söömiskäitumises;
 • oskab vastavalt lapse söömiskäitumisele ning vanusele leida sobivad lähenemised;
 • teab erinevaid psühholoogilisi tegureid ning oskab lapse toetamise protsessis jälgida ka enda emotsioone ja tundeid;
 • teab selektiivse ja autismispektri häirega laste toitumise parandamise võimalusi;
 • on läbi teinud esialgsed tehnikad laste toiduvalikute parandamiseks;
 • teab meeltepõhise lähenemise erinevaid rakendusvõimalusi.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on auditoorne töö 12 akadeemilist kontakttundi.

Koolitaja:

Tuuli Taimur on lõpetanud TÜ rahvatervishoiu magistriõppe ja Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja täienduskoolituse. Lisaks on ta täiendanud end erinevatel lühikoolitustel ja -kursustel ning omab toitumisnõustaja (tase 5) ja täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 5). Tuuli peab oluliseks enese erialast täiendamist ning hoiab end kursis tõenduspõhiste uuringutega, sest toitumisnõustamine ei ole ala, kus piisab kunagi selgeks õpitud tõdetest. Toitumisnõustamisel on ta spetsialiseerunud just laste toitumisele.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 147€* (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud tervislikud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tõendi 12 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 6. ja 27. novembril 10.00 – 15.45. Koolitusest on võimalik osa saada nii kohapeal kui ka veebivahendusel.

Kontaktõpe toimub TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 3. novembrini 2021 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

Registreeru koolitusele

 

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz