KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg01.06.2023
Hind93€
OstaRegistreeru
Sagedasemad kopsuhaigused ja toitumine

Koolituse „Sagedasemad kopsuhaigused ja toitumine“ läbinud toitumisnõustajal, -terapeudil ja tervishoiutöötajal on teadmised obstruktiivsetest kopsuhaigustest (KOK, astma), tuberkuloosist ja tsüstilisest fibroosist ning oskused anda kliendile haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi. Koolitusel saab ülevaate sagedasemate kopsuhaiguste etioloogiast ja patofüsioloogiast. Seejärel tuuakse välja haiguste mõju inimese toitumuslikule seisundile ning keskendutakse haigusspetsiifiliste toitumissoovituste andmisele ja toitumisteraapiaalasele sekkumisele.

 

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetentsid B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Ülevaade obstruktiivsete kopsuhaiguste (KOK, astma), tuberkuloosi ja tsüstilise fibroosi etioloogiast, patofüsioloogiast ja käsitlusest
  • Käsitletavate haiguste mõju toitumuslikule seisundile
  • Haigusspetsiifilised toitumissoovitused ja toitumisteraapia alane sekkumine

Õpiväljundid:

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • omab ülevaadet obstruktiivsete kopsuhaiguste, tuberkuloosi ning tsüstilise fibroosi etioloogiast ja patofüsioloogiast ning käsitletavate haiguste mõjust inimese toitumuslikule seisundile;
  • annab haigusspetsiifilisi toitumissoovitusi, sh juhendab patsienti tegevuskava järgimisel, toiduvalikutel ja valmistamisel;
  • selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja soovitab vajalikke toidutõhustamise meetodeid lähtuvalt haiguspuhusest vajadusest.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

 

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 4 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Kadri Bobrovski töötab kliinilise toitumisterapeudina Ida-Tallinna Keskhaiglas. Omandanud bakalaureusekraadi Cardiff Metropolitan Ülikoolis Human Nutrition and Dietetics erialal ning magistrikraadi Aberdeeni Ülikoolis Human Nutrition erialal.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 93 €* (EÕL ja ETNÜ liikmetele ning Rahvatervise Akadeemia õppijatele ja vilistlastele kehtib soodushind -5%).

Korraldaja poolt on tagatud digitaalsed õppematerjalid. Osaleja saab digitaalse tunnistuse 4 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 1. juunil 2023 kell 14.15 – 17.30 zoomi vahendusel. Vajadusel on koolitusest võimalik saada salvestus.

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 27. maini 2023. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

Registreeru koolitusele

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz