KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg26.11.2021 - 25.02.2022
Hind120€
OstaRegistreeru
Piimasegud ja doonorpiim

Koolitusel “Piimasegud ja doonorpiim” tuleb juttu imiku seedetrakti mikrobiootast, mis mängib olulist rolli nii toidu seedimisel, immuunsüsteemi arengul kui ka kognitiivsete funktsioonide toetamisel. Räägime ka, kuidas erinevad tegurid, näiteks sündimisviis, toitmine ja ravimid võivad lapse mikrobioomi kujunemist ja kooslust mõjutada. Põhjalik ülevaade antakse ka erinevate piimasegude koostisest ning võrreldakse neid emapiimaga.  Koolitusel tuleb teemaks ka doonorpiim ja avatakse emapiimapanga toimimise tagamaid. Praktilise poole pealt õpetatakse lahendama probleemseid imetamissituatsioone ning nõustama ema, kes toidab või plaanib toita oma last segatoidu või puhtalt kunstliku segutoiduga.

Koolitusele on oodatud tervisevaldkonnas tegutsevad naiste ja beebidega töötavad spetsialistid – imetamisnõustajad, pere- ja sünnitoetajad (doulad), pereõed, perearstid ja teised tervishoiutöötajad.

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on tutvutud välismaa koolide ning WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate kursuse programmidega ning tuginetud Eesti erialaekspertide soovitustele.

Sihtgrupp:

Imetamisnõustajad, raseduskriisinõustajad, pere- ja sünnitoetajad (doulad), pereõed, perearstid, toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ning tervisevaldkonnas tegutsevad või naiste ja beebidega töötavad spetsialistid.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Imiku seedetrakti mikrobioota.
  • Piimasegud, nende võrdlus emapiimaga; rinnapiimaga toitmise hüved.
  • Emapiimapank, mitteametlik doonorlus.
  • Segutoitude turundus.
  • Probleemsete imetamissituatsioonide lahendamise algoritm.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

  • teab, mis on mikrobioota ja mikrobioom ning mille poolest erineb imiku seedetrakti mikrobioota täiskasvanu mikrobiootast;
  • hindab, kuidas erinevad tegurid (sündimisviis, toitmine, ravimid) võivad mõjutada imiku mikrobioota kujunemist;
  • hindab piimasegude koostist ja piimasegude reklaami;
  • omab ülevaadet emapiimapankade toimimisest;
  • nõustab kombineeritult (sega) või vaid segutoiduga (kunstlik) toitvat või seda kaaluvat ema, lähtudes oma tegevuses Rahvusvahelisest rinnapiima asendavate toodete tootmise ja turustamise koodeksist.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Õppe kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh 10 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Koolitajad:

Dr Reet Raukas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria erialal cum laude, töötanud Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus lastearstina ning on hetkel Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja. Lisaks on Dr Raukas lõpetanud imetamise nõustamise kursused treenerina ning on ülemaailmse arstide organisatsiooni Academy of Breastfeeding Medicine liige. Reet Raukas on kirjutanud mitmeid raamatuid ja artikleid laste tervise ja toitumise teemadel nii lapsevanematele kui meditsiinitöötajatele, sh kaasautorina patsiendijuhise “Imiku toit ja toitumine”.

Marge Põldma on Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Imetamise nõustamise juht. Ta on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanduse eriala ning on iseõppinud imetamise nõustaja. Oma pädevust erialal on tõetanud rahvusvahelisel imetamise nõustajate eksamil ning on nüüdseks olnud üle 5 aasta IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Lisaks individuaalsele nõustamisele on läbi viinud ka perekooli loenguid lapseootel peredele, koolitanud kolleege nii ITK naistekliinikust kui muudest tervishoiuasutustest ja osalenud Erasmus+ programmi käigus rahvusvahelise rinnaga toitmise nõustajate kursuse loomisel ja läbiviimisel.

Kaarel  Adamberg, PhD on bio- ja toiduainete tehnoloog ning töötab Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses soolestiku mikrobioota uurimisgrupi juhina. Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe ajal on praktikatel käinud Eestist väljaspool erinevates laborites ning teinud koostööd nii väikeste Eesti kui ka suurte välisfirmadega. Oma teadustööd alustas piimhappebakterite ja bifidobakterite ainevahetuse uurimisega, mille juurest jõudis seedetrakti keerukate mikroobikoosluste uurimiseni. Täpsemat infot Kaareli õppetöö, ametialaste kogemuste ning teadustööde kohta leiad Eesti Teadusinfosüsteemist: ETIS.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 120* € (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tunnistuse 26 täiendkoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus on kolmeosaline ning toimub: 26.11.2021 kell 14.15-17.30; 10.12.2021 kell 10.00-13.15 ja 25.02.2022 kell 10.00-11.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

 

Registreeru koolitusele

*Registreerumine on avatud 22.novembrini 2021 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist.

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz