KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg19.09.2023
Hind135€
OstaRegistreeru
Küsimusmõtlemine nõustamistöös

Heade küsimuste küsimise oskus tuleb kasuks nii igapäevases suhtluses, läbirääkimistel kui ka nõustamistöös. Nõustamisel on õiged küsimused eriti väärtuslikud, kuna lihtne arutelu või veenmine ei tekita kliendis või patsiendis tihtipeale sellist sisemist motivatsiooni, mis aitaks tal oma eesmärkideni või probleemi sobiva lahenduseni jõuda.

Lisaks sellele, et head küsimused tekitavad vastajas tunde, et küsijat tõepoolest huvitab see, mida vastatakse, pakuvad oskuslikud ja avatud küsimused võimalust rääkida vabamalt ning anda välja rohkem infot, kui seda võimaldavad kinniste küsimuste puhul ühesõnalised vastused. Kui osata küsida hinnanguvabalt, tekib veelgi suurem avatus ja usaldus, mis võimaldab väljendada ka selliseid murekohti, mis kriitikahirmus ning piinlikkus- ja ebamugavustunde vältimiseks jääksid saladuseks, ent mis edasiliikumise jaoks vajavad teadvustamist. Küsimuste küsimise kõrval on oluline ka järelduste tegemine – veelgi täpsemalt see, kas järeldusi teeb küsija või lastakse seda teha vastajal. Õige lähenemise ning sobivate täpsustavate küsimustega on võimalik ergutada teise inimese mõttelendu ning tekitada selliseid taipamisi ja “ahhaa-momente”, mis inspireerivad tegudeks, mida varem ebakindlusest või suutmatusest lahendusi näha, ei ole juletud ette võtta.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.1. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, imetamisnõustajad, tervishoiutöötajad ja teised inimestega töötavad spetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Küsimusmõtlemine ja selle tööriistad: endale ja teistele esitatavad küsimused
  • „Arvustaja“ ja „õppija“ küsimused, „arvustaja“ mõtteviisilt „õppija“ mõtteviisile ümberlülitumine
  • Oma fookuse suunamine ja kasulike fookuste küsimuste kasutamine
  • Täpsustavad küsimused „5 sõrme meetodil“
  • Küsimused, mida esitada enne muutuste tegemist

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

  • arutleb küsimusmõtlemise mõju üle kliendi arenguprotsessi suunamisel;
  • kavandab eesmärgipäraste küsimuste kasutamist oma nõustajategevuses;
  • eristab „arvustaja“ ja „õppija“ küsimusi;
  • demonstreerib õpitu rakendamist praktilises tegevuses/rühmatöös.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 8 akadeemilist tundi.

Koolitaja:

Viive Einfeldt on täiskasvanute koolitaja (7.tase), NLP treener, suhtlemistreener, TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse programmi koolitaja, teadveloleku koolitaja, psühholoog, õppija ja areneja. Kogu elu tähelepaneliku vaatleja ja uudishimuliku õppijana on viinud järeldusteni, mida oma koolitustel lahkesti jagab.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 135* € (EÕL ja ETNÜ liikmetele ning Rahvatervise Akadeemia õppijatele ja vilistlastele kehtib soodushind -5%).

Korraldaja poolt on tagatud kohvipausid ning digitaalsed koolitusmaterjalid. Osaleja saab digitaalse tunnistuse 8 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 19. septembril 2023 kell 10-17:30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

 

Registreeru koolitusele

*Registreerumine on avatud 15. septembrini 2023 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist.

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz