KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg12.10.2023 - 16.11.2023
Hind125€
OstaRegistreeru

Koolituse läbinud õppija tunneb ketogeense dieedi olemust, juhendab ketogeenseks dieediks valmistumist ja selle pidamist ning koostab ketogeense dieedi menüü.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ja toitlustajad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Ülevaade ketogeensest dieedist ja selle kasutamisest epilepsia ravis
  • Ketogeense dieedi näidustused ja vastunäidustused
  • Ketogeense dieedi valik, dieediks valmistumine ja menüü koostamine
  • Ketogeensel dieedil oleva patsiendi jälgimine

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

  • tunneb erinevaid ketogeense dieedi vorme;
  • valmistab patsiendi ketogeense dieedi pidamiseks ette;
  • koostab sobiva ketogeense dieedi menüü;
  • selgitab välja toidutõhustamise vajaduse ja soovitab vajalikke toidutõhustamise meetodeid lähtuvalt haiguspuhusest vajadusest;
  • juhendab patsienti tegevuskava järgimisel, toiduvalimisel ja valmistamisel;
  • jälgib ketogeensel dieedil oleva patsiendi käekäiku.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 13 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 6 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Kärt Jalajas on läbinud toitumisnõustamise ja toitumisteraapia õpingud. Tänaseks omab ta toitumisnõustaja 5. taseme kutsekvalifikatsiooni ning toitmisravi sertifikaati. Lisaks toitumisnõustamisele ja -teraapiale ning koolitamisele Rahvatervise Akadeemias, on ta toitumisterapeudi rollis Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetika ja personaalmeditsiini kliinikus.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 125* € (EÕL ja ETNÜ liikmetele ning Rahvatervise Akadeemia õppijatele ja vilistlastele kehtib soodushind -5%).

Korraldaja poolt on tagatud digitaalsed koolitusmaterjalid. Osaleja saab digitaalse tõendi 13 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 12.10.2023 kell 14.15-17.30 ja 16.11.2023 kell 16.00-17.30 zoomi vahendusel. Vajadusel on koolitusest võimalik saada salvestus.

 

Registreeru koolitusele

*Registreerumine on avatud 9. oktoobrini 2023 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist.

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz