KoolitajaMarge Põldma
KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg15.10.2021 - 26.11.2021
Hind198€
OstaRegistreeru
Imetamine ja rinnapiim

Ema rinnapiimas on just sellised komponendid, mida kiiresti kasvav ja arenev laps vajab, mistõttu on imetamine on kasulik imiku tervisele, aga ka üldisele heaolule, suuõõne arengule ja hambumuse kujunemisele. Koolitusel “Imetamine ja rinnapiim” räägime imetamise olemusest, rinnapiima kasulikkusest ning teguritest, mis neid mõjutavad – alustades rinna anatoomiast kuni lapse suu ehituse ja söömiskäitumiseni. Koolituse läbinul on teoreetilised teadmised ja praktilised oskused imetamisprotsessi jälgimiseks ja kliendi nõustamiseks.

 

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on tutvutud välismaa koolide ning WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate kursuse programmidega ning tuginetud Eesti erialaekspertide soovitustele.

Sihtgrupp:

Imetamisnõustajad, raseduskriisinõustajad, doulad, pereõed, perearstid, toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid, tervishoiutöötajad ning tervisevaldkonnas tegutsevad või naiste ja beebidega töötavad spetsialistid.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Rinna anatoomia, imetamise füsioloogia.
 • Rinnapiima koostis.
 • Ravimid ja rinnapiim.
 • Probleemid rinna tervisega (sh valu imetamisel, piimapais, rinnapõletik, pärmseen, vasospasm jm).
 • Probleemid rinnast imemisel (imetamise ja rinnast imemise takistused, nt keelekida, väga väike alalõug, emapoolsed takistused: suur nibu, sissepoole nibu).
 • Nahk-naha kontakt, imiku normaalne söömiskäitumine.
 • Imetamise abivahendid.
 • Alternatiivsed toitmisviisid.
 • Lisatoidu pakkumine (välja lüpstud rinnapiim, piimasegu).

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • tunneb imetamise füsioloogiat ja väärtustab emapiima;
 • teab rinnapiima koostist ja ema poolt tarvitatavate ravimite jaotumist rinnapiimas;
 • tunneb ära imemis- ja imetamisprobleemi;
 • tunneb ära lapse osa imetamisprobleemide kujunemisel;
 • jälgib ema ja last imetamisprotsessi kõigis etappides;
 • õpetab ema imetamisasendi valikul;
 • hindab lapse imemisvõtet ja -tehnikat;
 • nõustab ema oma pädevuse piires;
 • tunneb ära vajaduse kaasata tervishoiutöötajaid nõustamisprotsessi.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Õppe kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Koolitajad:

Dr Reet Raukas on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna pediaatria erialal cum laude, töötanud Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus lastearstina ning on hetkel Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja. Lisaks on Dr Raukas lõpetanud imetamise nõustamise kursused treenerina ning on ülemaailmse arstide organisatsiooni Academy of Breastfeeding Medicine liige. Reet Raukas on kirjutanud mitmeid raamatuid ja artikleid laste tervise ja toitumise teemadel nii lapsevanematele kui meditsiinitöötajatele, sh kaasautorina patsiendijuhise “Imiku toit ja toitumine”.

Marge Põldma on lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanduse eriala ning peale seda asus tööle Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku imetamise nõustamise kabinetti. Marge on iseõppinud imetamise nõustaja, oma pädevust erialal on tõetanud rahvusvahelisel imetamise nõustajate eksamil ning on nüüdseks olnud üle 5 aasta IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant). Lisaks individuaalsele nõustamisele on läbi viinud ka perekooli loenguid lapseootel peredele, koolitanud kolleege nii ITK naistekliinikust kui muudest tervishoiuasutustest ja osalenud Erasmus+ programmi käigus rahvusvahelise rinnaga toitmise nõustajate kursuse loomisel ja läbiviimisel.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 198* € (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tunnistuse 26 täiendkoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus on kolmeosaline ja toimub 15. oktoober kell 14.15 – 17.30; 12. november kell 10.00-17.30 ja 26. november 2021 kell 10.00-13.15 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

 

Registreeru koolitusele

*Registreerumine on avatud 27.septembrini 2021 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist.

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz