Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendusõpe 8 ak

Töötervishoiu ja tööohutuse alane täiendusõpe annab värsked teadmised TTOS-is tehtud muudatustest ja tuletab meelde olulise.

Kui soovid sellist koolitust kollektiivile, siis võta meiega ühendust.

Töötervishoiu

Toimumisaeg:

Hind:

Koolitaja(d):

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses on alates 2019. aastast jõustunud hulgaliselt muudatusi, mis on peamiselt kaasa toonud täiendatud nõuded psühhosotsiaalsete ohutegurite osas, töökeskkonna riskianalüüside koostamise ja haldamise osas ja bioloogiliste ohutegurite osas.

Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus annab teadmised õigusakti muudatustest, alustades nendest, mis jõustusid juba 1. jaanuaril 2019 lõpetades nendega, mis tehti oktoobris 2022. Lisaks mahuvad päevakavasse ka muud olulised teemad, mis töökeskkonna korraldamisel tähelepanu, meeldetuletust ja täpsustamist vajavad.

Kellele ja miks koolitus mõeldud on?

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, ettevõtte juhid, personalijuhid.

Mida koolituselt saad ja õpid?

Töötervishoiu ja tööohutuse täienduskoolitus annab värsked teadmised TTOS-is tehtud muudatustest ja tuletab meelde olulise:

 • Tööohutusalase töö üldine korraldamine ja ülevaade kehtivatest nõuetest
  (sh ka hiljutised, oktoober 2022, muudatused TTOS-is)

 • Seadusandlus ja ülevaade tööandja ja töötaja koostööst, kohustustest ja õigustest

 • Erinevad rollid töökeskkonnas: töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu – määramine/valimine ja ülesanded
  (sh ka täiendused seoses 2021 aasta muudatustega TTOS-is)

 • Töötajate riskigruppidega arvestamine töökeskkonnas

 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine – mida ja kuidas?
  Ülevaade ohutusjuhenditest ja nende koostamisest

 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ning nendega seotud muudatused TTOS-is

Koolitusel käsitletavad teemad

 • TTOS muudatused üldiselt (2021 aastal ja varasemad);
 • Tööelu uus infosüsteem TeIS;
 • Töökeskkonna riskianalüüsile kehtestatud nõuded;
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine;
 • Esmaabi korraldus (täiendused seoses 2019 aasta muudatustega TTOS-is);
 • Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu: roll, määramine/valimine ja ülesanded (täiendused seoses 2021 aasta muudatustega TTOS-is);
 • Tööst põhjustatud haigestumine ja kutsehaigused;
 • Tööõnnetuste ennetamine, menetlemine ja vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad);
 • COVID-19 käsitlemine bioloogilise ohutegurina töökeskkonnas (täiendus seoses 2020 aasta novembris lisandnud muudatustega bioloogiliste ohutegurite määruses);
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid: kuidas kaardistada ja käsitleda riskianalüüsis, nõuanded tööandjale ning täiendused seoses 2019 aasta muudatustega TTOS-is.
Krista-Silbaum-200x203

Koolitaja(d):

Krista Silbaum

Krista Silbaum on koolitaja ja töökeskkonnaspetsialist, kes on tööohutusteemade lektorina üles astunud erinevatel tööohutusalastel koolitustel ja ettevõttesisetel ohutuskoolitustel. Ta on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, kaubandus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes ja asutustes nii ehitusvaldkonnas, plasti,- metalli,- puidu ja toiduainetööstuses kui ka kaubanduses, avalikus halduses ja hariduses. Lisaks on ta läbi viinud arvukalt sisekoolitusi ohtlike kemikaalide kasutamise, raskuste käsitsi teisaldamise, riskianalüüsi koostamise  ja üldise tööohutusalase töö korraldamise teemadel. Hetkel on tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt ettevõttes RA Koolitused, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

Kuidas koolituspäev välja näeb?

 • Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.
 • Hinna sees on kohvipaus, soe lõunasöök ja lamineeritud esmaabiplakat.
 • Osaleja saab tõendi 8 täienduskoolitustunniga.

Koolitus toimub kell 9.00-16.00 TALLINNAS, aadressil Väike-Paala 1 (tasuta parkimine maja ees).

Koolituspäev on jagatud neljaks loenguplokiks, mille vahel toimuvad lõuna- ja kohvipausid.

 • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
 • I loeng: 9.00-10.30
 • Kohvipaus
 • II loeng: 10.45-12.15
 • Lõuna
 • III loeng: 12.45-14.15
 • Kohvipaus
 • IV loeng: 14.30-16.00

Õppe alustamise tingimused ja lisainfo

2023/2024 toimuvad koolitused järgmistel aegadel (märgi registreerumisel sobiv kuupäev):

 • 12.03.2024
 • 16.04.2024
 • 14.05.2024
 • 11.06.2024

Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Kui soovid tellida oma ettevõttesse sisekoolitust, kirjuta: info@rahvatervis.ee.

Tutvu ka koolitusega Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Kui soovid sellist koolitust kollektiivile, siis võta meiega ühendust.

Maarja Jansen

Tekkis küsimus?

Koolitusjuht Maarja vastab hea meelega sinu küsimustele: maarja@rahvatervis.ee
+372 5558 3805

Liitu meililistiga, et saada saabuvate koolituste kohta esimesena infot

Scroll to Top