KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg27.01.2023 - 27.06.2025
Hindaasta 2700€
OstaRegistreeru
Toitumisterapeudi õpe

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe,
 • Toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Käesolev, TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA II moodul on jätkuõpe toitumisnõustaja õppe lõpetanutele, kes soovivad oma taset tõsta ning jätkata õpinguid toitumisterapeudi ameti suunas. Kursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud toitumisnõustaja õppe kas Rahvatervise Akadeemias, Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis, TLÜ Haapsalu kolledžis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või mujal. Vajadusel saab võtta eeldusaineid I mooduli õppeprogrammist.

Toitumisterapeudi väljaõpe annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste tagasilangusi ennetavatest tegevustest ning kliendi ja ravi toetamisest. Seetõttu on pööratud suurt rõhku inimiorganismi toimimise alustalade mõistmisele, dietoloogiale ja supervisioonile, et anda põhjalikud teadmised ja oskused toitumisterapeudina töötamiseks. Kursuse lõpetanud isikutel on võimalus taotleda toitumisterapeudi kutsetunnistus, kuna õpe käsitleb toitumisterapeudi kutsestandardis esitatud kompetentse.

Käesolev koolitus on II moodul ehk toitumisterapeudi väljaõpe.

 

Registreeru koolitusele

 

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Sihtgrupp:

Toitumisnõustaja väljaõppe läbinud inimesed.

Õppe eesmärk:

Koolituse läbinud õppijal on vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek toitumisterapeut, tase 6, kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad, luues ja katsetades uusi teadmisi ning oskuseid. Õppes on olulisel kohal juhtumite analüüsid, simulatsioon, kogemuste vahetus.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • selgitab välja kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • kogub vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab saadud tulemusi oma tegevuses;
 • annab tasakaalustatud ja tõenduspõhiseid toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostab eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • hindab sekkumise tulemusi ja vajadusel korrigeerib toitumis- ning tegevuskava;
 • analüüsib oma tööd toitumisterapeudina ja dokumenteerib oma töö, kasutades korrektset erialaterminoloogiat.

 

Õppe kogumaht:

1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 408 tundi on auditoorset tööd, 64 tundi praktikat ja 828 tundi iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks ja pool aastat ning toimub tsükliõppena 2-4 päeva kuus (N-R või R-L) vastavalt graafikule. Auditoorne õppetöö kestab 2 aastat, millele järgneb praktika ja lõputöö tegemine 6 kuu jooksul.

Õppe sisu:

 • Sissejuhatus toitumisterapeudi väljaõppesse
 • Toitumise biokeemia II
 • Toitumise epidemioloogia II
 • Fütotoitained ja ravimtaimed
 • Toidutoksikoloogia
 • Sissejuhatus kliinilisse keemiasse
 • Toidu sensoorne analüüs
 • Toitumine ja immuunsüsteem
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Tarbijakäitumine
 • Meditsiiniõigus ja -eetika
 • Sissejuhatus epigeneetikasse
 • Ravimid, toidulisandid ja toit
 • Tippsportlase toitumine
 • Hapendatud toidud ja kääritatud joogid
 • Dietoloogia II
 • Supervisioon
 • Kovisioon
 • Lõputöö seminar
 • Praktika

Vaata II mooduli õppekava SIIT. Õppeainete mahud on välja toodud SIIN ja õppe sisu ainete kaupa SIIN.

Lektorid:

Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Osade koolitajate tegevust toetab ka toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Koolitajate ja nende kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Avalduse ja motivatsioonikirja esitamine koos CV-ga.
 • Toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Eesti ja inglise keele oskus tasemel B2.
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

II mooduli koolitus alustab 27. jaanuaril 2023 Tallinnas.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 15.01.2023.

 

Õppijate tagasiside

Vaata ka meie silmapaistvate vilistlaste ja õppijate intervjuusid.

Õppemaks:

Koolitus kestab kokku kaks ja pool aastat. Osalustasu kogu õppe eest on 2x 2700 eurot (ehk 5400 eur tasudes ühes osas või aasta kaupa) või maksegraafiku alusel jagatuna 24 kuu peale: I ja II sissemakse 372 eurot ja seejärel 22 makset 228 eurot kuus. Õppemaks tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Toitumisterapeudi õpe toimub 27.01.2023-27.06.2025,  2-4 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 15.01.2023.

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

II moodulisse astumise eelduseks on I mooduli edukas lõpetamine. I mooduliga saab tutvuda SIIN.

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz