KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg13.04.2023
Hind135€
OstaRegistreeru
toidutoksikoloogia

Me puutume igapäevaselt kokku paljude erinevate ainetega, mis võivad meie tervisele nii head kui ka halba mõju avaldada – sõltub vaid kogusest.

Toidutoksikoloogia koolituse läbinud õppija oskab oma toidutoksikoloogia-alastele teadmistele ja teaduspõhisele infole tuginedes jagada soovitusi toksiinidega kokkupuute vähendamiseks ja vältimiseks.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja tervishoiutöötajad.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Toksikoloogia ja toidutoksikoloogia põhimõisted
 • Infoallikad toiduga seonduvate probleemide kohta
 • Taimede ja seente endogeensed toksilised ained
 • Keskkonnast pärinevad mürkained
 • Toidu kasvatamisel kasutatavad mürkained
 • Toiduga kokkupuutuvatest materjalidest (pakenditest) lähtuvad mürkained
 • Toidu säilitamisel ja töötlemisel tekkivad ja kasutatavad mürkained, toidu lisaained
 • Mükotoksiinid toidus, mikroobitoksiinid toidus
 • Joogivee kvaliteet

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • teab toidutoksikoloogia-alaseid põhimõisteid;
 • mõistab mürkainete toiduainetesse sattumise viise;
 • eristab olulisemaid mürkainete gruppe toidus;
 • annab soovitusi toidus olevate mürkainetega kokkupuute vältimise ja vähendamise võimaluste kohta;
 • kasutab oma töös toidutoksikoloogia-alast teaduspõhist informatsiooni.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Inga Ploomipuu on pikaajalise õpetamiskogemusega lektor Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kus ta on tegelenud toksikoloogia ja keskkonnatervise teemadega üle 15 aasta. Inga omab magistrikraadi keemiahariduses ning on TÜ doktorant loodusteadusliku hariduse valdkonnas.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 135 eur* (EÕL ja ETNÜ liikmetele ning Rahvatervise Akadeemia õppijatele ja vilistlastele kehtib soodushind -5%).

Korraldaja poolt on tagatud digitaalsed koolitusmaterjalid. Osaleja saab digitaalse tõendi 26 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 13. aprillil 2023 kell 10.00-17.30 zoomi vahendusel.

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 9. aprillini 2023. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz