Laste söömiskunst – toiduskeptikust supersööjani

Iga lapsevanem soovib tagada, et tema laps sööb hästi ja saab toidust kõik vajalikud toitained. Kuid reaalsuses põrkud olukorraga, kus ikka ja jälle mõni roog ei sobi lapsele? Oled väsinud valmistamast “kindla peale” toite või kokkama mitut erinevat rooga, et laps vähemalt midagigi sööks ja ka ülejäänud pere mitmekülgset toitu saaks? 

Just selleks oleme loonud 4-osalise koolituse, millega soovime sulle pakkuda tuge, mida iga lapsevanem vajab. Aitame mõista, miks erinevad olukorrad kujunevad selliseks nagu nad on ja näitame lahendusi, mis teiste perede puhul edukalt toiminud on.

Kui soovid sellist koolitust kollektiivile, siis võta meiega ühendust.

Laste söömiskunst

Toimumisaeg:

Hind:

Koolitaja(d):

Ilmselt oled proovinud juba erinevaid lähenemisi, et lapse toidulauda mitmekesisemaks muuta, kuid oled põrkunud vastupanu ja negatiivsete emotsioonidega. Tunned pettumust ja jõuetust, kuna uued toidud lükatakse kohe tagasi. Lapse valiv söömiskäitumine mitte ainult ei piira tema toitainete saamist, vaid muudab pingeliseks ka kodused söögikorrad.

Kriteeriume, mille järgi me püüame kõike õigesti teha, on väga palju ning vahel on need ka täiesti vastuolulised. Võid tunda, et oled söömisega seotud infomüras kaduma läinud või oled edutult kõik teadaolevad meetodid läbi katsetanud.

Koolitus tugineb kutsetunnistusega toitumisnõustaja teadmistele ja mitmeaastasele isiklikule kogemusele, et muuta laste söömiskunst ja selle mõistmine kergemaks.

Kellele ja miks koolitus mõeldud on?

Käesolev 4-osaline koolitus on sulle, kui:

 • Sul on tekkinud lapse söömise osas väiksemaid või suuremad muresid või küsimusi.
 • Soovid leida toimivaid lahendusi, mis looksid lapses julgust uusi toite proovida.
 • Tahad teada, kuidas last erinevaid toite nautima õpetada.
 • Soovid luua koju rahuliku ning pingevaba söömise õhkkonna.
 • Tahad tunda hingerahu, et su laps sööb piisavalt ja mitmekülgselt ning seda ka kodust väljaspool.
 • Unistad, et saaksid vabaneda “cateringi” pakkumisest ja omada seeläbi rohkem aega iseendale.
 • Soovid saada uusi lahendusi ja mängulisi võtteid lapse menüü rikastamise osas.
 • Soovid saada uusi ideid, mida söögiks valmistada, et see sobiks üheaegselt nii lapsele kui ka ülejäänud perele.
 • Soovid seada söömisega seotud piire, kuid ei tea kuidas neid teha.

Koolitus koos loengusarja ja praktiliste juhistega on mõeldud eelkõige 2-7 aasta vanuste laste vanematele, kuid oodatud on ka vanavanemad, hoidjad, õpetajad, toitumisnõustajad ja teised spetsialistid, kes lastega töötavad.

Mida koolituselt saad ja õpid?

Koolitusel osalemise tulemusena saad:

 1. Teadlikkuse, mis soodustab valiva söömiskäitumise kujunemist, tänu millele oskad valida meetodeid lapse mitmekülgsemalt sööma suunamiseks.
 2. Praktilised töövahendid, mängulised meetodid, nipid ja retseptid lapse toiduvalikute laiendamiseks.
 3. Tehnikad ja mõtteviisi, kuidas toidukorrad muuta nii endale kui lapsele stressivabamaks ning meeldivaks.
Lapsed mänguliselt sööma

Koolitusel käsitletavad teemad

Koolitus sisaldab lühiloenguid, kus võtame ette avastusretke lapse toidumaailma: suhetesse ja tunnetesse seoses toiduga ning meeldimise-mittemeeldimise tagamaadesse. Vaatame toidule ja söömisele otsa lapse pilguga, kuid kiikame sisse ka toiduskeptiku söömiskäitumisse.

Läbi mõistmise „Miks?“, on ka toidu suhtes kriitilist last võimalik mänguliste lähenemistega muuta uutele toitudele ja maitsetele avatumaks ning tugeva valiva söömiskäitumisega lapse suhet toiduga turvaliseks. Ning teadmine „Kuidas?“, aitab lõpetada toidulahingud ning meil vanematena lapsi kavalamalt ja tulemuslikumalt suunata.

Koolitusel osalemise tulemusena leiad moodused, kuidas keerulistes söömisolukordades rahulikuks jääda ja nendega edukalt toime tulla. Kaasa saad praktilised töövahendid ja retseptid, et saaks kohe positiivseid muutusi looma asuda.

Igal nädalal on oma kindel teemapüstitus, millest juttu tuleb ning millega seonduvalt saad küsimusi küsida ja kaasa arutleda. Iga kord saad kaasa ka vähemalt ühe praktilise tegevuse, mis räägitut kinnistab või lapse söömisega seotud nüansse avada aitab. Praktilised tegevused, mängulised meetodid, nipid ja retseptid loovad sulle võimaluse kohe uut lähenemist katsetama asuda ja söömiskäitumises tasapisi muutust looma hakata. Nii saad nelja nädala jooksul kompaktsed teadmised ning oskused selleks, et olla teadlikum ja rahulikum lapsevanem söömisega seotud situatsioonides ning muuta sammhaaval mitmekülgsemaks ka lapse ja kogu pere toidulaud.

1. Laste söömisharjumuste kujunemine

Kuidas kujunevad laste söömisharjumused ja maitse-eelistused? Mis mängib rolli laste söömisharjumuste kujunemisel ning mis mõjutab lapse suhtumist toitu, söömisesse ning uute toitude proovimisse? Esimeses loengus räägime sellest, mis mõjutab lapse eelistusi ning kuidas me vanemate või täiskasvanutena saame neid mõjutada.

Läbitavad teemad:

 • Isu ning seda mõjutavad tegurid.
 • Söömisharjumuste ja maitse-eelistuste kujunemine ja toetamine.
 • Lapse söömistemperament.

2. Laste tasakaalustatud toitumise põhimõtted

Infot, kuidas ja mida me laste söömise ja toiduvalikute juures tähele peame panema, on väga palju. Mahe, ökoloogiline, tervislik, tasakaalus – need on vaid üksikud märksõnad. Kuid mida ja kuidas seda praktikas rakendada? Vaatame üle laste tasakaalus toitumise põhimõtted ning püüame aru saada, mida tähendab tervislik ja tasakaalus ning veelgi enam- kuidas seda praktikasse rakendada.

Läbitavad teemad:

 • Tasakaalus toitumise lihtne ABC.
 • Trenni- ja lasteaiapäevade toitumine.
 • Piiratud valikud – millal on põhjust muretseda?

3. Emotsionaalne suhe toidu ja toitjaga

Lapse toiduvalikud ja söömisega seonduv on juba algusest peale üsna tihedalt seotud meie, kui vanemate, emotsioonide ja suhtumisega. Kuidas meie vanematena oma laste valikuid mõjutame ning kuidas toimivad söömissituatsioonides lapse ja vanema rollide vastasmõjud, seda selles loengus vaatamegi. Samuti saad loengust mõtteid ja nippe, kuidas vähendada reaktiivsust ja muuta toidukorrad rahulikemaks.

Läbitavad teemad:

 • Lapse ja vanema rollid söömissituatsioonis.
 • Vanema toitmisstiili mõju lapse toidueelistustele.
 • Toidueelistuste ja söömisharjumuste seos emotsioonidega.
 • Lähisugulaste ja õpetajate roll laste toidueelistuste toetamisel.

4. Valiv söömiskäitumine

Umbes 25% vanematest nimetavad oma lapsi valivateks sööjateks, kuid tegelikult on valivaid sööjaid vaid 1% lastest. Millal on tegemist tüüpilise ealise eripäraga ja millal on põhjust muretsemiseks? Räägime sellest, millal olla lapse valiva või vältiva söömiskäitumise osas tähelepanelikum ning millal võtta seda kui üht lapse arenguetappi. Lapsi sööma suunates on oluline teada, kas ja milline „valiv sööja“ on sinu laps, sest mitte kõik võtted ei sobi kõigile ühtmoodi.

 • Valiva söömise põhjused.
 • Valiv söömiskäitumine.
 • Eesmärgid ja tegevused sõltuvalt valiva söömise põhjustest.

Iga loenguteema juures käime läbi ka praktilised tegevused, mida reaalselt kodus vähehaaval tegema hakata. Ühest küljest selleks, et lapsega tegeleda, kuid teisalt vaadata ja toetada ka ennast sellel teekonnal. Lisaks lõbusatele koostegemistele, mängulistele lahendustele, vaatame üle, millega me võime oma pingutusi teadmatusest saboteerida. Muuhulgas arutame läbi, kuidas loobuda „cateringi“ pakkumisest ja hoopis teadlikult muudatusi sisse viia.

Tagasiside osalejatelt:

“Eelkõige sain koolituse läbides ise teadlikumaks ja oskan nüüd olla parem eeskuju lastele ning seeläbi nende toitumist mõjutada. Väga meeldisid töölehed, mis panid kaasa mõtlema ning paremini pere toiduvalikuid planeerima. Saadud retseptivalikust oli samuti suur abi – ise ei tule alati kõigi nende lihtsate, kuid tervislike koosluste peale. Rosinaks koolitusel oli see, et sain otse koolitajalt küsida oma laste toitumisega seotud väljakutsete kohta ja kindlustunde, et olen õigel teel.”

Ingrid Lõppe

“Olen tänulik, et jagasite nippe, kuidas söömises valivate lastega käituda, motiveerida.”

Kairi Sokk
Tuuli Taimur

Koolitaja(d):

Tuuli Taimur

Tuuli Taimur on kahe lapse vanem ning on ise aastaid tegelenud oma lapse valiva söömiskäitumisega. Isiklik kogemus on suunanud teda läbi uurima erinevaid materjale, otsima uusi lahendusi ning katsetama laia valikut meetodeid ning mängulisi lähenemisi. Kogu selle protsessi juurde on loomulikult käinud ka mõtteviisi muutus. Laste sünd ajendas teda toitumisnõustamist õppima minema ning aastate jooksul ongi ta spetsialiseerunud just laste toitumisele.

Tuuli on lõpetanud TÜ rahvatervishoiu magistriõppe ja Annely Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja täienduskoolituse. Lisaks on ta täiendanud end erinevatel lühikoolitustel ja -kursustel ning omab toitumisnõustaja (tase 5) ja täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 5). Tuuli peab oluliseks enese erialast täiendamist ning hoiab end kursis tõenduspõhiste uuringutega, sest toitumisnõustamine on ajas pidevalt arenev.

Kuidas koolituspäev välja näeb?

Koolitus toimub nelja nädala jooksul, mil igal esmaspäeval kohtume Zoomis kuni 75 minutiks. Selle aja sees toimub iga kord väike loeng, mil koolitaja avab teemat, jagab vajalikke taustateadmisi, tutvustab erinevaid meetodeid ja jagab nippe. Loengu eel ja järel toimub ühine arutelu nädala teemal ning on võimalus küsida küsimusi ja individuaalseid soovitusi. Vahepealne aeg on iseseisvaks harjutamiseks, katsetamiseks, nippide ja retseptide läbi proovimiseks.

Loengud toimuvad 18. märts – 08. aprill 2024 (18.03, 25.03, 01.04 ja 08.04) kell 16.00-17.15 veebis, Zoomi vahendusel. NB! Koolitusel osalemine on paindlik. Kui sul ei õnnestu otseülekannet vaadata, saad loengud omale sobival ajal järele kuulata. Salvestused on kättesaadavad kuni juuni lõpuni!

Lisaks on koolitusel osalejatel võimalik liituda Facebooki grupiga, kus saab kogu koolitusperioodi vältel ja ka peale seda jagada oma edusamme, tutvuda teiste kogemustega, küsida küsimusi jne.

Õppe alustamise tingimused ja lisainfo

Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Kui soovid sellist koolitust kollektiivile, siis võta meiega ühendust.

Maarja Jansen

Tekkis küsimus?

Koolitusjuht Maarja vastab hea meelega sinu küsimustele: maarja@rahvatervis.ee
+372 5558 3805

Liitu meililistiga, et saada saabuvate koolituste kohta esimesena infot

Scroll to Top