Ene Viiard, PhD

Tutvustus

Ene Viiard on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse toiduteaduse osakonna juhataja. Ene on uurinud mikroobikooslusi toiduainetes ja inimorganismis nii magistri- kui doktoriõpingute raames Tallinna Tehnikaülikoolis ning osaleb inimese mikrobioomi analüüsiteenuse arendamises.