Toidulisandid spordis – kuidas teha teadlikke valikuid?

Saavutussporti toetavat toitumist seostatakse sageli toidulisandite tarbimisega. Suur roll on selles sporditoidu turul, mille turuväärtus oli 2020. aastal 44,77 triljonit USD. Lisaks teaduslikele uuringutele tuginevatele väidetele konkreetsete ainete positiivsest mõjust sooritusele või tervisele, mõjutavad tarbijat ka läbimõeldud turundusstrateegiad, kuhu kaasatakse olulisel määral ka tippsportlasi. Üks märkimisväärsetest teguritest toidulisandite kasutamise ajendina ongi lisandite tarbimine teiste sportlaste eeskujul. Sageli võib just tuntud näo ja nimega reklaam olla ainus allikas, millele toidulisandite valimisel sooritust parandavat efekti lootes toetutakse. Tegelikkuses jääb aga oluline eeltöö tegemata.

Kust leida informatsiooni toidulisandite kasutamise, efektiivsuse ja ohutuse kohta?

WADA (Rahvusvaheline Antidopingu Agentuur) koodeksi artikkel 2.1.1 rõhutab: „Sportlase isiklik kohustus on tagada, et nende kehasse ei satuks ühtki keelatud ainet. Sportlased vastutavad ükskõik millise keelatud aine või selle metaboliitide või markerite eest, mis leitakse nende proovidest.“ Seega tuleb enne toidulisandeid puudutavaid otsuseid põhjalikult kaaluda reeglitele vastavust, tegelikku kasutegurit (teadusele põhinedes) ning ohutust sportlase sooritusele ja tervisele.

Austraalia Spordi Instituut on loonud ABCD klassifikatsioonisüsteemi sportlastele suunatud toidulisanditele, et abistada sportlasi ning nendega seotud isikuid valikute langetamisel. Konkreetse süsteemi eesmärk on anda teavet toidulisandite lubatud kasutamise, efektiivsuse ja ohutuse osas. Järgmise sammuna tuleb tugineda Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse keelatud ainete ja meetodite nimekirjale, et vähendada riski dopingureeglite vastu eksimisel. Sporditoidulisandite valimisel tuleb otsida pakenditelt Informed Sport märgistust, mis viitab partii testimisele keelatud ainete osas ning tagab seeläbi lisandi ohutuse sportlasele.

Millele mõelda enne toidulisandi tarbimist?

Lähtu alati otsuse tegemisel toidulisandi kasutamise osas järgmistest küsimustest:

  • On see ohutu?
  • On see efektiivne?
  • On see spordis lubatud?

Pea meeles, et toidulisandite kasutamise puhul puudub 100%-line garantii antidopingureeglite vastu eksimisele ning vastutus lasub täielikult sportlasel!

Olulised infoallikad:

 

Soovid rohkem infot toidulisandite kasutamise kohta spordis?

Vaata e-loengusarja “Sportlase toitumine – võitja salarelv (2. osa)”.

 

Kasutatud kirjandus:

  1. Australian Institute of Sport, 2021. Australian Institute of Sport Position Statement. [pdf] Australian Institute of Sport. Available at: <https://www.ais.gov.au/__data/assets/pdf_file/0014/1000841/Position-Statement-Supplements-and-Sports-Foods-abridged_v2.pdf> [Accessed 3 March 2022]
  2. Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA, 2015. Maailma Dopinguvastane Koodeks. [pdf] Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. Available at: <https://eadse.ee/wp-content/uploads/2020/10/KOODEKS-2015-WADC-Final-et.pdf> [Accessed 3 March 2022]
  3. GlobeNewswire, 2021. Worldwide Sports Nutrition Industry to 2026 – Featuring Abbott Nutrition, PepsiCo and Glanbia Among Others. [online] (22 March 2021) Available at: < https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/22/2196914/28124/en/Worldwide-Sports-Nutrition-Industry-to-2026-Featuring-Abbott-Nutrition-PepsiCo-and-Glanbia-Among-Others.html> [Accessed 3 March 2022]
  4. Maughan, R.J. et al., 2018. IOC consensus statement: dietary supplements and high-performance  athlete. British Journal of Sports Medicine, [e-journal] 52(7) pp. 439-455.

Autorist

Teele Tiidt

Teele Tiidt

Teele on lõpetanud globaalse toitumise ja tervise ning eripedagoogika erialad. Hetkel õpib ROKi sporditoitumise programmis.
Jaga postitust

Artiklid samast kategooriast

Taimsed valguallikad

Millised on parimad taimsed valguallikad?

Viimastel aastakümnetel on taimsed valguallikad inimeste toidulaual muutunud üha olulisemaks. Aina enam tehakse teadlikke samme loomse toidu, ennekõike liha– ja piimatoodete tarbimise vähendamiseks. Sellel trendil on

Liitu Rahvatervise Akadeemia meililistiga

Saadame sulle aeg-ajalt nippe ja inspiratsiooni toitumisest, liikumisest ja vaimsest tervisest.

Scroll to Top