Eve Veromann, PhD
Dotsent, õppejõud

Tutvustus

Eve Veromann on Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimetervise õppetooli dotsent. Lisaks on ta Euroopa Toiduohutusameti (EFSA: European Food Safety Authority) GMO paneelis keskkonnariskide hindamise töörühma ekspert.

Hariduselt on Eve entomoloog-ökoloog, kes on spetsialiseerunud ristõieliste taimede kahjuritele ja nende looduslikele vaenlastele, ökosüsteemi teenustele põllumajanduses, keskkonnasäästlikule taimekaitsele ja mahepõllumajandusele.

Tal on üle 15-aastane kogemus õppejõuna. Kursused katavad nii mahepõllumajanduse, integreeritud taimekaitse, ökosüsteemi teenuste, põllumajandusmaastiku olulisuse jms teemad. Eve on avaldanud üle 150 teadusliku artikli, nende hulgas ka artiklid eesti keeles põllumeestele suunatud trükistes. Tema juhendamisel on kaitsnud doktorikraadi 2 ja magistrikraadi 26 tudengit.