KategooriaTäienduskoolitus
Hind2700€
OstaRegistreeru
Toitumisnõustaja väljaõpe

TOITUMISNÕUSTAJA ÕPE on mõeldud neile, kes soovivad omandada täiesti uue eriala või saada lisateadmisi ja oskusi senisele erialale lisaks. Antud koolitus sobib suurepäraselt täiendama näiteks (personaal)treeneri, koka, toitlustaja, tervisejuhi, pereõe või mõne muu tervise valdkonnas töötava spetsialisti igapäevatööd.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ja tervise toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on hiljem võimalus taotleda toitumisnõustaja kutsetunnistus.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustaja eriala omandada soovijad, tervishoiutöötajad ja tervisevaldkonnas töötavad spetsialistid

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisnõustamise edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 5. taseme toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
 • analüüsib erinevate sihtgruppide toitumist ja valib selle parandamiseks sobiva meetodi;
 • annab tasakaalustatud toitumise soovitusi, sh erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks, seedimise toetamiseks ja söömishäirete tekke ennetamiseks;
 • otsib vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab oma tegevuses;
 • rakendab kliendinõustamisel erinevaid nõustamistehnikaid;
 • tuvastab olukorra, kus klient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja teeb nendega asjakohast koostööd.

Õppe kogumaht:

650 akadeemilist tundi, millest 214 tundi on auditoorset tööd ja 436 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2-4 õppepäeval kuus (N-L).

Käsitletavad teemad:

 • Toitumisnõustamise alused.
 • Toitumisõpetus.
 • Tervishoiuteenuste korraldamise alused.
 • Liikumissoovitused ja kehalise aktiivsuse mõju tervisele.
 • Tervisesportlase toitumisnõustamine.
 • Toitumise hindamise meetodid ning menüüde koostamine.
 • Toitumuse hindamise meetodid.
 • Toitumine erinevates vanusegruppides ja vahetustega tööaja korral.
 • Toitumise biokeemia I.
 • Seedimise anatoomia ja füsioloogia.
 • Kehakaal, dieedid ja toitumisalased müüdid.
 • Nõustamispsühholoogia ja –tehnikad.
 • Toitumise epidemioloogia I: meetodid ja andmeallikad.
 • Toiduohutus.
 • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele ning toidupakendid.
 • Keskkonnateadlik toitumine.
 • Dietoloogia I.
 • Lõputöö seminar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaata õppekava lähemalt SIIT.

Koolitajad:

Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Põhkoolitajate tegevust toetab ka toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Tuuli Taimur, Julia Laanemets, Teele Tiidt, Tagli Pitsi, Ege Johanson, Sirje Vaask, Mati Arend, Viive Einfeldt, Raili Saar, Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Kärt Jalajas, Kaarel Adamberg, Laine Parts, Ene Viiard, Ülle Hõbemägi, Kristel Ehala-Aleksejev, Anne-Mai Küünemäe, Ailen Suurtee, Anna-Liisa Sutt, Kristi Arendi, Külli Holsting, Sirli Pehme, Eve Veromann, Liine Põldsam, Helena Väljaste, Liisa Kiiker.

Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

 

Õpingute alustamise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine koos avalduse esitamisega.
 • Motivatsioonikirja esitamine koos CV-ga.
 • Eesti keele oskus tasemel B2.
 • Soovituslik inglise keele oskus.
 • Vajadusel vestlus.
 • Koolituslepingu sõlmimine.

Õppemaks:

Toitumisnõustaja väljaõppe hind on 2700 eurot (tasumisega ühes osas) või maksegraafiku alusel jagatuna 12 kuu peale: I sissemakse 372 eurot ja seejärel 11 makset 228 eurot kuus. Õppemaks või I sissemakse tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

Toimumisaeg ja -koht:

 • Toitumisnõustaja kontaktõpe alustab 24. augustil 2023 (12. lend). Registreerimine on avatud kuni 21.08.2023 või kuni grupi täitumiseni.

Registreeru kontaktkoolitusele

 • Toitumisnõustaja veebiõpe alustab 26. jaanuaril 2024 (13. lend). Registreerimine on avatud kuni 8.01.2024 või kuni grupi täitumiseni.

Registreeru veebikoolitusele

 

Toitumisnõustaja õpe toimub 2-4 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis või veebis. Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

KONTAKTÕPPE TOIMUMISAJAD 2023/2024

 1. 24.-25.08.2023 (N-R)
 2. 15.-16.09.2023 (R-L)
 3. 13.-14.10.2023 (R-L)
 4. 02.-03.11.2023 (N-R)
 5. 24.-25.11.2023 (R-L)
 6. 07.-08.12.2023 (N-R)
 7. 12.-13.01.2024 (R-L)
 8. 01.-02.02.2024 (N-R)
 9. 22.02.2024 (N)
 10. 01.-02.03.2024 (R-L)
 11. 21.-22.03.2024 (N-R)
 12. 12.-13.04.2024 (R-L)
 13. 02.-03.05.2024 (N-R)
 14. 06.-07.06.2024 (N-R)
 15. 15.08.2024 (N)

VEEBIÕPPE TOIMUMISAJAD 2024

 1. 26.-27.01.2024 (R-L)
 2. 15.-16.02.2024 (N-R)
 3. 14.-15.03.2024 (N-R)
 4. 04.-05.04.2024 (N-R)
 5. 19.-20.04.2024 (R-L)
 6. 16.-17.05.2024 (N-R)
 7. 31.05.-1.06.2024 (R-L)
 8. 13.-14.06.2024 (N-R)
 9. 22.-23.08.2024 (N-R)
 10. 06.-07.09.2024 (R-L)
 11. 26.-27.09.2024 (N-R)
 12. 18.-19.10.2024 (R-L)
 13. 07.-08.11.2024 (N-R)
 14. 22.11.2024 (R)
 15. 12.12.2024 (N)

Soovid rohkem infot väljaõppe sisu ja korralduse kohta? Küsi 27. juunil toimunud toitumisnõustaja väljaõppe tutvustusõhtu salvestust aadressilt maarja@rahvatervis.ee.

 

Õppijate tagasiside

Vaata ka meie vilistlaste ja õppijate intervjuusid:

Kõikide vilistlaste videosid näed SIIT.

 

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 75% ulatuses, arvestatud kodutööd ja vahetestid, vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud lõpueksam ja lõputöö.

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

II moodulisse astumise eelduseks on I mooduli edukas lõpetamine. II mooduli õppekavaga saab tutvuda SIIN.

 

Registreeru kontaktkoolitusele

 

Registreeru veebikoolitusele

 

Lisainformatsioon:

Maarja Jansen, maarja@rahvatervis.ee, +372 5558 3805

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz