KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg13.01.2022 - 28.06.2024
Hindaasta 2490€
OstaRegistreeru
Toitumisterapeudi õpe

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • Toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe
 • Toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Käesolev, TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA II moodul on jätkuõpe toitumisnõustaja õppe lõpetanutele, kes soovivad oma taset tõsta ning jätkata õpinguid toitumisterapeudi ameti suunas. Kursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud toitumisnõustaja õppe kas Rahvatervise Akadeemias, Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis, TLÜ Haapsalu kolledžis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või mujal. Vajadusel saab võtta eeldusaineid I mooduli õppeprogrammist.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ning ravi ja kliendi toetamisest. Seetõttu on suurt rõhku pööratud muuhulgas just dietoloogiale, supervisioonile ning kovisioonile, et anda põhjalikud teadmised ja oskused toitumisterapeudina töötamiseks. Kursuse lõpetanud isikutel on võimalus taotleda toitumisterapeudi kutsetunnistus, kuna õpe käsitleb toitumisterapeudi kutsestandardis esitatud kompetentse.

 

Käesolev koolitus on II moodul ehk toitumisterapeudi õpe.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Sihtgrupp:

Toitumisnõustaja väljaõppe läbinud inimesed.

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 6. taseme toitumisterapeudi kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad, luues ja katsetades uusi teadmisi ning oskuseid. Õppes on olulisel kohal juhtumite analüüsid, simulatsioon, kogemuste vahetus.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • selgitab välja kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • kogub vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, analüüsib seda kriitiliselt ning rakendab saadud tulemusi oma tegevuses;
 • annab tasakaalustatud ja tõenduspõhiseid toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostab eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • hindab sekkumise tulemusi ja vajadusel korrigeerib toitumis- ning tegevuskava;
 • analüüsib oma tööd toitumisterapeudina ja dokumenteerib oma töö, kasutades korrektset erialaterminoloogiat.

 

Õppe kogumaht:

1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 398 tundi on auditoorset tööd, 70 tundi praktikat ja 832 tundi iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks ja pool aastat ning toimub tsükliõppena 2-4 päeva kuus (N-R või R-L) vastavalt graafikule. Auditoorne õppetöö kestab 2 aastat, millele järgneb praktika ja lõputöö tegemine 6 kuu jooksul.

Õppe sisu:

 • Sissejuhatus toitumisterapeudi väljaõppesse
 • Toitumise biokeemia II
 • Toitumise epidemioloogia II: tõenduse hindamine ja rakendamine
 • Fütotoitained ja ravimtaimed
 • Toidutoksikoloogia
 • Sissejuhatus kliinilisse keemiasse
 • Toidu sensoorne analüüs
 • Toitumine ja immuunsüsteem
 • Inimese anatoomia ja füsioloogia
 • Tarbijakäitumine
 • Meditsiiniõigus ja -eetika
 • Nutrigenoomika ja toiduainete geenitehnoloogia
 • Ravimid, toidulisandid ja toit
 • Tippsportlase toitumine
 • Hapendatud toidud ja kääritatud joogid
 • Dietoloogia II
 • Supervisioon
 • Kovisioon
 • Praktika ja lõputöö juhendamine
 • Praktika

Vaata II mooduli õppekava ja õppeainete mahtusid SIIT.

Lektorid:

Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Osade koolitajate tegevust toetab ka toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

 • Dr Oivi Uibo, Siret Saarsalu, Liine Põldsam, Ülle Hõbemägi, Andres Kuusik, dr Anneli Raave-Sepp, Maarja Lember, dr Kristel Ehala-Aleksejev, Ege Johanson, Laine Parts ja mitmed teised.

Koolitajate ja nende kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine.
 • Toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Avalduse ja motivatsioonikirja esitamine.
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

II mooduli koolitus alustab 13. jaanuaril 2022 Tallinnas.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 03.01.2022.

 

Õppijate tagasiside

Vaata ka meie silmapaistvate vilistlaste ja õpilaste intervjuusid.

Õppemaks:

Koolitus kestab kokku kaks ja pool aastat. Osalustasu kogu õppe eest on 2x 2490 eurot (tasudes ühes osas või aasta kaupa) või 225 eurot kuus (24 kuud). Kogu koolitus kokku 4980 eurot. Õppemaks tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Toitumisterapeudi õpe toimub 13.01.2022-28.06.2024,  2-4 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 03.01.2022.

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

II moodulisse astumise eelduseks on I mooduli edukas lõpetamine. I mooduliga saab tutvuda SIIN.

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

 

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

 

Tsükkel 1
Final Quiz