KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg09.09.2021 - 26.08.2022
Hind2490€
OstaRegistreeru
Toitumisnõustaja väljaõpe

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA õppekava on mõeldud tervishoiutöötajatele ning teistele tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendkoolituse läbi oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada.

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe
 • toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ja tervise toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on sõltuvalt läbitud mooduli(te)st võimalus taotleda kas toitumisnõustaja või -terapeudi kutsetunnistus. Peale koolituse lõpetamist saab omandatud teadmisi ja oskusi kasutada töös toitumisnõustajana, tegevusterapeudina, (pere)õena, personaaltreenerina, ajakirjanikuna, toitlustajana, tervisejuhina, koolitajana ja ka muudel tervisega seotud ametitel.

Käesolev koolitus on I moodul ehk toitumisnõustaja õpe.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisnõustamise edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 5. taseme toitumisnõustaja kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanud õpilane:

 • mõistab tegureid, mis mõjutavad inimese tervist ja elustiili ning lähtub nendest nõustamisel;
 • oskab analüüsida erinevate sihtgruppide toitumist ja valida selle parandamiseks sobiva meetodi;
 • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi, sh erineva tasemega kehalise koormuse korral, kehakaalu korrigeerimiseks, seedimise toetamiseks ja söömishäirete tekke ennetamiseks;
 • oskab koguda vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning saadud tulemusi oma tegevuses rakendada;
 • rakendab kliendinõustamisel motiveeriva intervjueerimise tehnikaid;
 • oskab tuvastada olukorra, kus klient/patsient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja nendega asjakohast koostööd teha.

Õppe kogumaht:

650 akadeemilist tundi (25 EAP), millest 212 tundi on auditoorset tööd ja 438 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2-4 päeval kuus (vastavalt graafikule neljapäeval ja reedel või reedel ja laupäeval).

Õppe sisu:

 • Toitumisnõustamise alused.
 • Toitumisõpetus.
 • Tervishoiuteenuste korraldamise alused.
 • Liikumissoovitused ja kehalise aktiivsuse mõju tervisele.
 • Tervisesportlase toitumisnõustamine.
 • Toitumise hindamise meetodid ning menüüde koostamine.
 • Toitumuse hindamise meetodid.
 • Toitumine erinevates vanusegruppides ja vahetustega tööaja korral.
 • Toitumise biokeemia I.
 • Seedimise anatoomia ja füsioloogia.
 • Kehakaal, dieedid ja toitumisalased müüdid.
 • Nõustamispsühholoogia ja –tehnikad.
 • Toitumise epidemioloogia I: meetodid ja andmeallikad.
 • Toiduohutus.
 • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele ning toidupakendid.
 • Keskkonnateadlik toitumine.
 • Dietoloogia I.
 • Lõpuseminar.

Vaata õppe sisu lähemalt SIIT, õppe sisu ainete kaupa SIIT ja I mooduli õppekava SIIT.

 

Koolitajad:

Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal. Osade koolitajate tegevust toetab ka toitumisnõustaja, toitumisterapeudi või täiskasvanute koolitaja kutsetunnistus.

Tuuli Taimur, Julia Laanemets, Teele Tiidt, Tagli Pitsi, Ege Johanson, Reelika Õigemeel, Sirje Vaask, Mati Arend, Viive Einfeldt, Raili Saar, Ruth Kalda, Anneli Rätsep, Kaarel Adamberg, Laine Parts, Ene Viiard, Ülle Hõbemägi, Kristel Ehala-Aleksejev, Anna-Liisa Sutt, Anna Haasma, Kristi Arendi, Külli Holsting, Sirle Pehme, Eve Veromann.

Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

 

Õpingute alustamise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine SIIN.
 • Vabas vormis avalduse esitamine koos motivatsioonikirjaga.
 • Koolituslepingu sõlmimine.

Järgmine I mooduli kursus alustab 9. septembril 2021 Tallinnas. Registreerimine on avatud.

NB! Koolitusest on võimalik osa saada ka veebivahendusel. Veebiõppe soov märgi ära registreerimisvormil.

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 30.08.2021.

Õppijate tagasiside

Vaata ka meie silmapaistvate vilistlaste ja õpilaste intervjuusid:

Piret Lauk, Personaaltreener ja toitumisnõustaja

Maria Veski, Miaspiration looja

Jaana Hansman, Naiste heaolu ja toitumise coach

Ene Viiard, Äriarendusjuht AS-is TFTAK

Radi Tegova, tulevane Hiina meditsiini terapeut

Kõikide vilistlaste videosid näed SIIT.

Õppemaks:

Esimese mooduli hind (koos loengumaterjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmise ning seminaritööde juhendamise ja hindamisega) on 2490 eurot (tasumisega ühes osas) või maksegraafiku alusel 225 eurot kuus (kokku 12 kuud ehk 2700 eurot). Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

Toimumisaeg ja -koht:

Toitumisnõustaja õpe toimub 9.09.2021-26.08.2022,  2-4 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides.

NB! Koolitusest on võimalik osa saada ka veebivahendusel. Veebiõppe soov märgi ära registreerimisvormil.

 

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Lõpetamise tingimuseks on vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud lõpueksam ja seminaritöö. Õpilane lubatakse lõpueksamile ja seminaritöö kaitsmisele, kui ta on osalenud vähemalt 75 % auditoorses töös, sooritanud õppeainete juurde kuuluvad kodutööd ja vahearvestused ning täitnud koolituslepingust tulenevad kohustused. Vahearvestuste, lõpueksami ja seminaritöö positiivseks soorituseks peab saama vähemalt 75% punktidest.

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

II moodulisse astumise eelduseks on I mooduli edukas lõpetamine. II mooduli õppekavaga saab tutvuda SIIN.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud kuni grupi täitumiseni või kuni 30.08.2021.

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

 

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

 

 

 

Tsükkel 1
Final Quiz