KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg06.11.2020 - 21.11.2020
Hind115€
OstaRegistreeru
toidu-sensoorne-analüüs
Koolitus “Toidu sensoorne analüüs” annab teadmise, kuidas tunnetada toitu, kasutades selleks kõiki oma meeli, sh maitsmine, nägemine, haistmine, kompimine ja kuulmine ning kuidas teevad erinevad meeled toidu maitsmisel koostööd. Lisaks teoreetilistele teadmistele toidu meeleorganitega tajutavatest ehk organoleptilistest omadustest, tehakse koolituse käigus mitmeid praktilisi katseid, mis võimaldavad saadud teadmised kohe oma tunnetuste põhjal läbi proovida. Just sel koolitusel on praktilistel ülesannetel ja isiklikul kogemusel eriti suur roll, sest alles peale ‘omal nahal proovimist’ on võimalik saadud kogemuse teoreetilist tagamaad mõista ja osata seda sõnadesse panna. Koolitusel saad muu hulgas teada, kuidas teostada läbimõeldud toidu sensoorset analüüsi degusteerimistel ning omandad sõnavara, mida vajad saadud toidukogemuste kirjeldamiseks.

 

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, toidutehnoloogid ja -spetsialistid, toiduainete tootjad ja töötlejad, kokad, tervisehuvilised.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • toidu organoleptiliste omaduste tunnetamine,
  • toidu sensoorse analüüsi korrektne teostamine,
  • erinevate meelte koostöö toidu tajumisel,
  • multisensoorsete seoste kasutamine soola ja suhkru vähendamise kontekstis.

Õpiväljundid:

Pärast koolituse läbimist õppija:

  • saab aru toidu sensoorse tunnetamise põhiprintsiipidest,
  • mõistab toidu sensoorse analüüsi protsessi,
  • saab aru toidu multisensoorsest tunnetusest,
  • teab, kuidas rakendada multisensoorseid seoseid toidu tootmisel ja/või valmistamisel,
  • kasutab korrektseid sensoorika termineid ja tunneb sõnavara,
  • kirjeldab toodete omadusi.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

26 akadeemilist tundi, sh 10 kontakttundi.

Koolitajad:

Koolitaja ja teadur Rain Kuldjärv (MSc) on töötanud Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK) üle kümne aasta, kus ta on viinud läbi erinevaid sensoorse analüüsi katseid, treeninud ja juhtinud kohalikku paneeli ning koolitanud tööstuse spetsialiste ja erinevate toidukonkursside komisjoniliikmeid, näiteks Eesti Parima Toiduaine komisjoni ja Tunnustatud Eesti Maitse pääsukesemärgi komisjoni. Raini teadus- ja arendustöö üks peasuundasid on fermentatsioon, peamiselt joogitööstuses. Näiteks koostöös Siidrikojaga on TFTAKis väljaarendatud joogid saanud tunnustust lisaks Eestile ka rahvusvahelistel võistlustel. Eesti õunte sobilikust kvaliteetse siidri valmistamiseks analüüsib Rain ka oma valmivas doktortitöös.

Sirli Rosenvald (PhD) on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK) tootearenduse ja sensoorika suunajuht. Sensoorika valdkonnaga on ta seotud juba üle 10 aasta, omades töökogemust ka tööstussektoris nii tootearenduse kui kvaliteedikontrolli valdkondades. Lisaks on ta just sensoorse analüüsi teemal kaitsnud oma doktoritöö.

Sirli on koolitanud erinevaid tööstuse spetsialiste ning koostanud koolitusprogramme erinevatele ettevõtete sensoorse analüüsi võimekuse tõstmiseks. Lisaks lööb ta aktiivselt kaasa Euroopa sensoorika võrgustiku (ESN) töös ja teadusprojektides.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 115 €* (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud tervislikud kohvipausid ning paberkujul koolitusmaterjalid. Osaleja saab tõendi 26 täiendkoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 6. novembril kell 11.45 – 17.30 ja 21. novembril kell 10.00 – 13.15  TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumis.

Kohaletuleku juhised on leitavad SIIN.

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 01. novembrini 2020 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 168877.

Registreeru koolitusele

 

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Tsükkel 1
Final Quiz