KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg18.03.2023
Hind135€
OstaRegistreeru
tarbijakäitumine

Koolitus “Tarbijakäitumine” on suunatud nii toidutootjatele kui ka toitumisspetsialistidele, andmaks ülevaadet, kuidas turundus mõjutab meie toidueelistusi, tarbimisharjumusi ja toitumist tervikuna ning milline näeb välja otsuste langetamise protsess. Juttu tuleb ka sellest, kuidas erineval moel sõnastatud toidu nimetus (nt menüüs) meie valikuid mõjutab ning millisel määral teeme otsuseid pakendi välimuse järgi. Koolituse läbinu tunneb turunduse ja toitumise vahelisi seoseid ning oskab seeläbi mõjutada tervist edendavaid muutusi tarbijakäitumises.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.3. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Toidutootjad, toitumisnõustajad ja toitumisterapeudid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Turunduse mõju toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja toitumisele tervikuna
  • Otsuste langetamise protsess
  • Toidu nimetuse sõnastamine ja selle mõju müügile
  • Pakendi välimuse ja disaini mõju otsuste langetamisel
  • Tarbijakäitumise suunamise võimalused
  • Teenusepakkuja enda usaldusväärsus ja atraktiivsus

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

  • omab ülevaadet turunduse mõjust toidueelistustele, tarbimisharjumustele ja toitumisele tervikuna;
  • tunneb otsuste langetamise protsesse ning teab toidu nimetuse sõnastamise ja pakendi välimuse võimalikke mõjusid otsuste langetamisel;
  • suunab tarbijakäitumist ja toetab seeläbi tervist edendavaid muutusi;
  • oskab teenusepakkujana mõjuda usaldusväärsemalt, inspireerivamalt ja atraktiivsemalt.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 8 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Andres Kuusik (PhD) on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ning turunduse õppetooli juhataja.

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 135 eur* (EÕL ja ETNÜ liikmetele ning Rahvatervise Akadeemia õppijatele ja vilistlastele kehtib soodushind -5%).

Korraldaja poolt on tagatud digitaalsed koolitusmaterjalid. Osaleja saab digitaalse tunnistuse 26 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 18. märtsil 2023 kell 10.00-17.30 zoomi vahendusel.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 13. märtsini 2023. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz