KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg06.11.2023 - 17.11.2023
Hind162€
OstaRegistreeru
Ravimid, toidulisandid ja toit

Toit on meie elu igapäevane osa ja tihtilugu on seda ka toidulisandid ning ravimid. Ravimite tarvitamisel tuleb lisaks õigele annusele ja kõrvaltoimetele tähelepanu pöörata koostoimetele nii ravimite endi vahel kui ka sellele, kuidas mõjutab nende toimet toit. Koostoimeid annavad kindlad toiduained, kuid ka üleüldine dieedi kõrge valgusisaldus või väga energiarikas toit. Ravimid mõjutavad ka meie kehakoostist – tõstavad või langetavad kaalu tingituna nende toimemehhanismist.

Koolituse läbinud õppija oskab selgitada ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede sisulisi erinevusi, ravimite mõju kehakoostisele, ravimite farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimete mehhanisme ning ravimite kõrvaltoimete võimalikest seostest farmakoloogilise toimega.

 

Õppekava koostamise alus:

Toitumisnõustaja, tase 5 kutsestandard, kompetents B.2.1. Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard, kompetents B.2.3.

Sihtgrupp:

Tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad, toitumisterapeudid ja teised tervisespetsialistid.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ravimid, klassifikatsioon ja nimetused (INN, trade name jm)
 • ATC (Anatoomilis-terapeutilis-keemiline klassifikatsiooni) põhirühmad
 • Ravimi koostis – toimeaine ja abiaine
 • Mis on originaal, mis geneeriline ravim
 • Ravimite kõrvaltoimed, kõrvaltoimete tüübid ja vältimine
 • Koostoimed – farmakokineetilised ja farmakodünaamilised
 • Imendumine ja koostoimed (seedetrakti motoorika, mao pH, valgurikas toit, komplekside moodustumine)
 • Ravimtaimed
 • Toidulisandid (vitamiinid, mineraalained) ja seadusandlus
 • Toidulisandite ja ravimtaimede kombineerimine, õigeaegne manustamine, valimine jne
 • Koostoime ja erinevad koostoime liigid
 • Toidulisandid, ravimtaimed, ravimid ja nendevahelised koostoimed
 • Ravimite mõju kehakoostisele – lihasmass, vedelikuprotsent, rasvaprotsent, luumass
 • Erinevate dieetide mõju ravimitele (valgurikas, rasvhapeterikas dieet jne)
 • Ensüümid (pro- ja prebiootikumid)
 • Kust leida infot (veeb, ravimiamet)

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • mõistab ravimite, toidulisandite ja ravimtaimede sisulisi erinevusi;
 • nimetab ravimi koos- ja kõrvaltoimed, ravimite kõrvaltoimete alatüübid ja farmakodünaamiliste koostoimete alatüübid;
 • kirjeldab ravimite kõrvaltoimete võimalikke seoseid farmakoloogilise toimega ja esinemise sõltuvuse seost ajas;
 • kirjeldab ravimite farmakokineetilisi ja farmakodünaamilisi koostoimete mehhanisme enamlevinud ravimite, toidulisandite ja toiduainete näitel;
 • selgitab ravimite mõju kehakoostisele ja dieetide mõju ravimitele;
 • omad ülevaadet toidulisandite seadusandlusest;
 • tugineb toidulisandeid soovitades kaasaegsele teadusele ning vajaduspõhisusele, arvestades inimese ealisi, toitumuslikke, geograafilise asukoha ja haiguspuhuseid eripärasid.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Koolituse maht:

Koolituse kogumaht on 26 akadeemilist tundi. Sellest auditoorne töö 10 akadeemilist tundi ja iseseisev töö 16 akadeemilist tundi.

Koolitajad:

Kairi Marlen Antoniak töötab igapäevaselt proviisorina Ida-Tallinna Keskhaigla haiglaapteegis, kuid omab varasemat kogemust ka jaeapteegis töötamisest. Lisaks proviisorikutsele on teda alati paelunud toitumine ja selle mõju tervisele. Oma teadmisi antud vallas on ta täiendanud Madriidi Complutense ülikoolis ning hetkel omandab kraadi kliinilises farmaatsias Malta ja Illinois ülikoolis.

Triin Terasmaa on lõpetanud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö korralduse ning Annely Sootsi Tervisekooli toitumisterapeudi ja funktsionaalse toitumise nõustajana. Lisaks on Triin asutanud Toitumisteraapia Keskuse Tallinnas. Alates 2021. aastast on tegelenud Pharma Nordi koolitajana keskendudes toidulisanditele, nende kvaliteedile ja teaduspõhisusele.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 162 €* (EÕL ja ETNÜ liikmetele -5%).

Korraldaja poolt on tagatud digitaalsed koolitusmaterjalid. Osaleja saab tõendi 26 täienduskoolitustunniga.

*Hind sisaldab käibemaksu.

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub 6.11 ja 16.11.23 kell 10.00-13.15 ja 17.11.23 kell 10.00-11.30 veebi vahendusel. Vajadusel on koolitusest võimalik saada salvestus.

 

Registreeru koolitusele

Registreerumine on avatud 2. novembrini 2023 või kuni kohti jätkub. Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Tsükkel 1
Final Quiz