KategooriaHuvikool
Toimumisaeg10.10.2021 - 24.05.2022
Hind-€
OstaRegistreeru

Nagu nimi ütleb, tehakse Meelte koolis tutvust oma meeltega ja õpitakse sensoorseid kogemusi seostama meeleorganitega. Mängulised ülesanded suunavad pöörama tähelepanu kuulamisele, suutundele, maitsele ja toiduainete välimusele.  Seejärel tutvutakse viie põhi maitsega, neid kirjeldades ning degusteerides. Puu- ja köögivilju tutvustatakse järgemööda  neid uurides, võrreldes nii välimuse, lõhna kui maitse poolest. Uuritakse ja võrreldakse ka erinevaid valmistusviise.

Meelte kool põhineb Sapere metoodikal, mille eesmärgiks on läbi lapse meelte arendamise laiendada lapse toiduvalikuid. Kõiki oma meeli kasutades tutvustatakse puu- ja köögivilju ilma sunni ja keelitamiseta. Kehtib reegel: kõike ei pea maitsma. See tähendab, et ka lihtsalt toiduaine uurimine ja tundma õppimine, sellega mängimine võib olla huvitav ning arendav. Teine reegel, et kõik ei pea maitsema, viitab sellele, et meil kõigil ongi erinevad maitsed ja eelistused, mida peab austama. Last suunatakse tutvuma tervislike puu- ja köögiviljadega austades tema eneseväärikust ja valikuid. Meetod on kasutusel Soome riiklikus alushariduse programmis. Rootsis, Taanis, Inglismaal, Hollandis jm rakendatakse seda meetodit kooliprogrammis.

Huviringi “Meelte kool” viiakse läbi Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) programmi alusel.

Tunni ülesehitus

Igal õppetunnil on oma temaatika. Tunni käigus saavad lapsed aktiivselt kaasa lüüa erinevate ülesannete kaasategemisel, mille käigus avastatakse toitu täiesti teistmoodi. Tund on üles ehitatud kaasahaaravalt ja põnevalt, stimuleerides lapse loovat lähenemist ning fantaasiat. Vabas ja mängulises õhkkonnas on lapsel turvaline õppida tundma uusi maitseid, lõhnu, struktuure jpm. Töö toimub grupis, kus kõik saavad aktiivselt kaasa lüüa. Praktilisi ülesandeid täiendavad juhendaja selgitused ja laste omapoolsed avastused.

Kursuse eesmärgid

“Meelte kooli” tundide eesmärgiks on, et:

 • laps õpib tundma oma meeli, toitu ja toiduaineid ning laiendab oma toiduvalikuid,
 • saab toiduainetega tutvuda rahulikus õhkkonnas, keskendunult, talle turvalisel viisil ja tempos.

Õppeaasta läbimise tulemusena õpilane:

 • tunneb oma meeli ja viite põhimaitset,
 • oskab põhimaitseid eristada,
 • oskab pöörata tähelepanu oma sensoorsetele kogemustele,
 • oskab oma sensoorseid kogemusi sõnastada, sõnavara on laienenud,
 • julgeb maitsta uusi toite ja toiduaineid,
 • tunneb puu- ja köögivilju, teab nende kasvukohti ja kasvatamise viise,
 • oskab tänu mängule teha paremini meeskonnatööd,
 • teab kuidas vähendada toiduraiskamist,
 • oskab lihtsamaid roogasid valmistada,
 • on julgem ja avatum oma menüü laiendamisel puu- ja köögiviljade osas.

Tunnid toimuvad kahes soovituslikus vanuseastmes:

 • 4 -6 aastased (lasteaed)
 • 6 -10 aastased (I kooliaste)

Rühmas on kuni 14 õpilast.

Õppe kestus ja toimumisajad:

 • 1 õppeaasta, oktoober kuni mai, kokku 15 õppetundi.
 • Ühe õppetunni kestus on 45 minutit.
 • Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile kaks korda kuus

Tsükkel 1
Final Quiz