KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg27.08.2021 - 18.06.2022
Hind2988€
OstaRegistreeru
Imetamisnõustaja koolitus

Eesti kõige põhjalikum imetamisnõustaja väljaõpe kujundab ulatusliku pädevuse edukaks imetamisnõustamiseks. Õpe loob arusaama inimorganismi terviklikust toimimisest, lapse kasvamisest, arengust ja esmaabist, ema füüsilisest ja vaimsest tervisest, imetamise mõjuteguritest, imetamisega kaasnevatest probleemidest, nõustamis- ja kriisipsühholoogiast ning -eetikast, ja annab edasi oskused teadmuse rakendamiseks probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

Imetamisnõustaja koolitus on mõeldud tervishoiutöötajatele, kes soovivad oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada. Imetamisnõustaja koolituse lõpetanud isikutel on võimalus omandatud teadmisi ja oskusi kasutada töös imetamisnõustajana, aga ka ämmaemandana, pere- ja sünnitoetajana (doulana), perearstina, pereõena, toitumisnõustajana, terapeudina või muudel ametitel, kus on kokkupuude rasedate, imetavate naiste ja beebidega.

Õppekava koostamise alus:

Õppekava koostamisel on tutvutud välismaa koolide ning WHO ja UNICEFi imetamisnõustajate kursuse programmidega ning tuginetud Eesti erialaekspertide soovitustele.

Õppe eesmärk:

Koolituse läbinud õppijal on vajalikud teadmised ning oskused imetamisnõustamise edukaks läbiviimiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õppija:

 • mõistab tegureid, mis mõjutavad ema ja lapse tervist, rinnapiima teket ja koostist, lapse eakohast toitmist ja imetamist ning lähtub nendest nõustamisel;
 • analüüsib lapse imemisvõtet, -tehnikat ja ema imetamisasendit ning valib imemis- või imetamisprobleemi parandamiseks sobiva meetodi;
 • annab imetamise soovitusi, sh erinevate probleemsete olukordade lahendamiseks, enneaegsete ja haigete laste adekvaatseks toitmiseks ning imetava ema vaimse ja füüsilise tervise ning heaolu tagamiseks;
 • valib kliendinõustamisel sobilikud nõustamistehnikad;
 • omab valmisolekut iseseisvalt imetamisnõustamise läbiviimiseks ning enda tegevuse kriitiliseks analüüsimiseks ja hindamiseks;
 • tuvastab olukorra, kus klient/patsient on vaja edasi suunata teise erialaspetsialisti vastuvõtule ja nendega asjakohast koostööd teha.
Registreeru koolitusele

Õppe kogumaht:

572 akadeemilist tundi (22 EAP), millest 246 tundi on auditoorset tööd ja 326 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ja toimub tsükliõppena 2-4 päeval kuus (vastavalt graafikule neljapäeval ja reedel või reedel ja laupäeval).

Õppe sisu:

 • Sissejuhatus imetamisnõustamise väljaõppesse.
 • Naise anatoomia ja füsioloogia.
 • Naise vaimne ja füüsiline tervis.
 • Nõustamis- ja kriisipsühholoogia alused ning nõustamise eetika.
 • Väikelapse areng. Pere kui arengukeskkond.
 • Imetamine ja rinnapiim.
 • Piimasegud ja doonorpiim.
 • Imiku eakohane toitmine.
 • Haigete, enneaegsete ja erivajadustega kuni 3-aastaste laste toitmine.
 • Lapsekandmine ja imiku uni.
 • Sotsiaalne toetussüsteem ja seadusandlus.
 • Imiku ja väikelapse esmaabi.
 • Praktika juhendamine ja supervisioon.
 • Praktika.

Vaata Imetamisnõustaja väljaõppe õppekava SIIT, õppe sisu ainete kaupa SIIT ja õppeainete koondvaadet SIIT.

Koolitajad:

Koolitajad on valdkonna spetsialistid ja praktikud, omades kõrgharidust ja töökogemust õpetataval erialal: Reet Raukas, Kristiina Uriko, Marge Põldma, Kristi Arendi, Siret Saarsalu, Tuuli Taimur, Ege Johanson, Oivi Uibo, Helle Nurmsalu, Kaarel Adamberg, Küllike Põlma, Maarja Lember, Alisa Josing, Kaia Lainola. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õpingute alustamise tingimused:

• Registreerimisvormi täitmine SIIN.
• Avalduse esitamine koos motivatsioonikirjaga.
• Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
• Koolituslepingu sõlmimine.

Esimene imetamisnõustamise kursus alustab 27. augustil 2021 Tallinnas. Registreerimine on avatud.

Registreerimine kestab kuni grupi täituvuseni või kuni 13.08.2021.

Registreeru koolitusele

 

Mida on öelnud Rahvatervise Akadeemias õppimise kohta meie vilistlased?

Õpilaste tagasiside

Õppemaks:

Koolituse osavõtutasu on ühes osas tasumisel 2988 eurot (2490 eurot + KM) või maksegraafiku alusel 282 eurot (235 eurot + KM) kuus, kokku 11 kuud ehk 3102 eurot (2585 eurot + KM). Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

Toimumisaeg ja -koht:

Imetamisnõustaja väljaõpe toimub 27.08.2021-18.06.2022,  2-4 päeval kuus vastavalt graafikule, kell 10.00–17.30 TALLINNAS, Väike-Paala 1, Rahvatervise Akadeemia koolitusruumides.

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine auditoorses töös vähemalt 80% ulatuses, arvestatud kodutööd ja vahetestid, vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud seminaritöö ja täismahus läbitud praktika.

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel, väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Registreeru koolitusele

 

Lisainformatsioon:

Velli Racioppi, velli@rahvatervis.ee, +372 5666 0158

 

Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

 

Tsükkel 1
Final Quiz