Velli Racioppi
Koolitusjuht

Tutvustus

Inimeste olemuse ja potentsiaali avaldumine on minu jaoks lõputult köitev maailm. Uudishimu selle vastu, kuidas toetada inimese kui terviku igakülgset arengut, on mind juhatanud esiteks noorsootöö ja sealt edasi haridusvaldkonda. Mu varasemad kogemused kätkevad endas rahvusvahelise noorsootöö arendamist ja korraldamist kohalikus omavalitsuses, kutsehariduse väärtustamist ja õpilaste näolise koolikeskkonna loomist huvijuhina, organisatsioonide nõustamist ja kvaliteedihindamist Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames ning koolitamist nii kohalikus kui rahvusvahelises kontekstis.

Andragoogika magistriõpingud Tallinna Ülikoolis, mille kõrvalt läbisin põhjaliku noortevaldkonna koolitajate väljaõppe ning täiendasin oma koolitaja kompetentse Hollandis, ainult süvendasid huvi hariduse ja koolitamise vastu.

Olen veendunud, et areneda, õppida ja elu uute väljakutsete jaoks valmistuda on võimalik igas olukorras ja vanuses ning võti selleks on meie endi kätes – märgates, mõtestades ning motiveerides end tegutsema. Täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe olulisteks nurgakivideks pean usaldust ennastjuhtiva õppija suhtes, kes võtab vastutuse oma õpiteekonna eest ning holistilist vaadet, mis arvestab õppija emotsionaalset, sotsiaalset ja füüsilist tervist ning heaolu.

Rahvatervise Akadeemias toimetan selle nimel, et meie koolitusprogrammid oleksid kvaliteetsed, mõjusad, inspireerivad ja õppijasõbralikud.