Kristiina Uriko, PhD
Psühholoog-nõustaja, õppejõud

Tutvustus

Kristiina töötab õppejõuna Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudis. Teadustöös on ta spetsialiseerunud tervise- ja arengupsühholoogiale. Viimaste aastate peamiseks uurimistöö fookuseks on lapse varane arenguperiood ning ema ja lapse lähedussuhte kujunemist mõjutavad tegurid.

Kristiina omab ka psühholoog-nõustaja kutset (tase 7). Lisaks töökogemusele psühholoogina on ta ligi 15 aastat praktiseerinud ka meditsiinivaldkonnas ning peab oma teadus-, õppe- ja klienditöös oluliseks mõlema valdkonna tõenduspõhiste teadmiste ühendamist.

Kristiina osaleb ettekannetega nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel erialastel konverentsidel ja koolitustel. On avaldanud artikleid vaimse tervise, nõustamise ning arengu teemadel rahvusvahelistes teadusajakirjades. Ta on olnud toimetaja või kaasautor tervise- ja arengupsühholoogiat käsitlevates rahvusvahelistes teaduskogumikes. Lapse arengu, peresuhete ja tervise teemadel on avaldanud artikleid ning käsiraamatuid ka peredele.

On tegutsenud Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendina. Kuulub psühholoog-nõustaja kutsekomisjoni. On ka raseduskriisi nõustajate hindamiskomisjoni liige ja ka Eesti Psühholoogide Liidu ning Eesti Perinatoloogia Seltsi liige.