Evelin Piirsalu
Keskkonnakorralduse vanemekspert, koolitaja

Tutvustus

Evelin Piirsalu töötab alates 2004. aastast Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuses keskkonnakorralduse programmis vanemeksperdina. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes ning kohalikes projektides hõlmates selliseid teemasid nagu keskkonnajuhtimissüsteemid, keskkonnahoidlikud riigihanked, ökomärgised jm keskkonnajuhtimisvahendid, kliima muutuse leevendamine ja kohanemine, mereökosüsteemi teenused ja mereprügi.

Viimase kuue aasta jooksul on Evelin aktiivselt tegev olnud toidujäätmete temaatikas. Ta on uurinud toidujäätmete koguseid ning tekkimise põhjuseid toiduahela erinevates etappides. Koostöös erinevate sidusrühmadega on ta osalenud mitmetes toidu raiskamise vältimise ja vähendamise projektides.