KategooriaKutseõpe
Toimumisaeg13.09.2019 - 12.09.2021
Hinda 2400€
OstaRegistreeru
Toitumisterapeut saab väljaõppe Rahvatervise Akadeemiasse - alustame 13.09.19

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe
 • toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA II moodul on jätkuõpe toitumisnõustajatele, kes soovivad oma taset tõsta ning õppida toitumisterapeudiks. Kursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud toitumisnõustaja õppe kas Rahvatervise Akadeemias, Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis, TLÜ Haapsalu kolledžis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või mujal. Vajadusel saab võtta eeldusaineid I mooduli õppeprogrammist.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ja ravi toetamisest. Suurt rõhku on pandud dietoloogiale, nõustamispsühholoogiale ja supervisioonile. Kursuse lõpetanud isikutel on võimalus taotleda toitumisterapeudi kutsetunnistus.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 6. taseme toitumisterapeudi kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanud õpilane:

 • oskab välja selgitada kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • oskab koguda vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning saadud tulemusi oma tegevuses rakendada;
 • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostada eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • oskab sekkumise tulemusi analüüsida ja vajadusel toitumis- ning tegevuskava korrigeerida.

Õppe kogumaht:

1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 424 tundi on auditoorset tööd ja 876 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks aastat ja toimub tsükliõppena 1-2 nädalavahetusel kuus (R-L või R-P).

Õppe sisu:

 • Toitumise biokeemia II
 • Toitumise epidemioloogia II: tõenduse hindamine ja rakendamine
 • Fütotoitained ja ravimtaimed
 • Neurosensoorika ja endokrinoloogia
 • Toitumine ja immuunsüsteem
 • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele II
 • Toiduohutus, mikroorganismid ja toksikoloogia II
 • Dietoloogia II
 • Nõustamispsühholoogia ja –tehnikad II
 • Laboratoorsed analüüsid
 • Tarbijakäitumine
 • Meditsiiniõigus
 • Nutrigenoomika ja toiduainete geenitehnoloogia
 • Toitumine enne ja peale bariaatrilist operatsiooni
 • Kliiniline toitmine ja ravitoitlustamine
 • Toitumine ainevahetushaiguste korral
 • Farmakogeneetika
 • Sportlase toitumine
 • Praktika

Vaata õppe sisu lähemalt SIIT ja II mooduli õppekava SIIT.

Õppekava on kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisoni otsusega 20. juunist 2017.a.

Lektorid:

Oma valdkonna spetsialistid ja praktikud.

 • dr Oivi Uibo, Siret Saarsalu, Liine Põldsam, Sirje Vaask, Ülle Hõbemägi, Annika Liivak, Andres Kuusik, dr Anneli Raave-Sepp, Maarja Lember ja mitmed teised

Koolitajad peavad omama kõrgharidust, töökogemust õpetataval erialal ja soovituslikult täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine.
 • Kõrgharidust ja toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Avalduse esitamine koos motivatsioonikirja ja eluloo kirjeldusega (CV).
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

II mooduli kursus alustab 13. septembril 2019 Tallinnas.

Toimumisajad:

 • 13.-14. september 2019
 • 11.-12. oktoober 2019

Õppemaks:

Kursus kestab kaks aastat. Ühe õppeaasta osalustasu (koos loengumaterjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmise ning seminaritöö juhendamise ja hindamisega) on 2400 eurot (tasumisega ühes osas) või 215 eurot kuus (24 kuud). Kogu kursus kokku 4800 eurot. Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 2. september või kuni vabu kohti jätkub.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Tsükkel 1
Final Quiz