KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg16.11.2018 - 14.11.2020
Hinda 2400€
OstaRegistreeru

TOITUMIS- JA TERVISETERAAPIA õppekava on mõeldud tervishoiutöötajatele ning teistele tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendkoolituse läbi oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada.

Toitumis- ja terviseteraapia koolitus koosneb kahest moodulist:

 • toitumis- ja terviseteraapia I moodul: toitumisnõustaja väljaõpe
 • toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ja ravi toetamisest. Kursuse lõpetanud isikutel on sõltuvalt läbitud mooduli(te)st võimalus taotleda kas toitumisnõustaja või -terapeudi kutse.

Õppekava nimetus:

Toitumis- ja terviseteraapia II moodul: toitumisterapeudi väljaõpe

Õppekavarühm:

0915 Teraapia ja taastusravi õppekavarühm

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia edukaks läbiviimiseks ja valmisolek 6. taseme toitumisterapeudi kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanud õpilane:

 • oskab välja selgitada kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • oskab koguda vajaminevat tõenduspõhist informatsiooni, seda kriitiliselt analüüsida ning saadud tulemusi oma tegevuses rakendada;
 • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostada eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • oskab sekkumise tulemusi analüüsida ja vajadusel toitumis- ning tegevuskava korrigeerida.

Õppe kogumaht:

1300 akadeemilist tundi (50 EAP), millest 424 tundi on auditoorset tööd ja 876 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab kaks aastat ja toimub tsükliõppena 1-2 nädalavahetusel kuus (R-L või R-P).

Õppe sisu:

 • Toitumise biokeemia II
 • Toitumise epidemioloogia II: tõenduse hindamine ja rakendamine
 • Fütotoitained ja ravimtaimed
 • Neurosensoorika ja endokrinoloogia
 • Toitumine ja immuunsüsteem
 • Toidutehnoloogia ja töötlemise mõju toitainete sisaldusele II
 • Toiduohutus, mikroorganismid ja toksikoloogia II
 • Dietoloogia II
 • Nõustamispsühholoogia ja –tehnikad II
 • Laboratoorsed analüüsid
 • Tarbijakäitumine
 • Globaalne toitumine
 • Meditsiiniõigus
 • Nutrigenoomika ja toiduainete geenitehnoloogia
 • Toitumine enne ja peale bariaatrilist operatsiooni
 • Kliiniline toitmine ja ravitoitlustamine
 • Toitumine ainevahetushaiguste korral
 • Farmakogeneetika
 • Sportlase toitumine
 • Praktika

Vaata õppe sisu lähemalt SIIT ja II mooduli õppekava SIIT.

Õppekava on kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisoni otsusega 20. juunist 2017.a.

Lektorid:

Oma valdkonna spetsialistid ja praktikud.

 • Siret Saarsalu- kutsetunnistusega toitumisterapeut Nutrilligent OÜ-s ja TÜ Kliinikumi Geneetikakeskuses ning Rahvatervise Akadeemia asutaja
 • Sirje Vaask- Tallinna Ülikooli õppejuht
 • Ülle Hõbemägi- toitumisterapeut ja koolitaja
 • dr Anneli Rätsep- Tartu Ülikooli dotsent ja vanemteadur, perearst ning MI treener
 • jt

Koolitajad peavad omama kõrgharidust, töökogemust õpetataval erialal ja soovituslikult täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub Tallinnas, RA Koolitused õppeklassis. Õppeklass on varustatud tänapäevaste koolitusvahendite (pabertahvel, projektor, ekraan) ning vajaliku mööbliga, lisaks on olemas kööginurk kohvipauside tegemiseks ning õppe praktiliste tööde läbi viimiseks. Kursusel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust.

Õppematerjalide loend:

Koolitusel osalejad saavad paberkujul või digitaalsed jaotusmaterjalid ja soovitusliku kirjanduse loetelu, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppekavale. Kursusel osalejatelt eeldatakse kodutööde tegemiseks arvuti kasutamise võimalust.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine.
 • Kõrgharidust ja toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Avalduse esitamine koos motivatsioonikirja ja eluloo kirjeldusega (CV).
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

II mooduli kursus alustab 16. novembril 2018 Tallinnas.

Toimumisajad:

 • 16.-17. november 2018
 • 7.-8. detsember 2018

Õppemaks:

Teise mooduli aastamaks (koos loengumaterjalide, eksami ettevalmistuse ja vastuvõtmise ning seminaritöö juhendamise ja hindamisega) on 2400 eurot (tasumisega ühes osas) või 215 eurot kuus (24 kuud). Kursus kestab kaks aastat. Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 5. november või kuni vabu kohti jätkub.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia (Nutrilligent OÜ) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord: loe siit.

Kooli lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Lõpetamise tingimuseks on vastavalt hindamiskriteeriumitele sooritatud lõpueksam ja seminaritöö. Õpilane lubatakse lõpueksamile ja seminaritöö kaitsmisele, kui ta on osalenud vähemalt 75 % auditoorses töös, sooritanud õppeainete juurde kuuluvad kodutööd ja vahearvestused ning täitnud koolituslepingust tulenevad kohustused. Vahearvestuste, lõpueksami ja seminaritöö positiivseks soorituseks peab saama vähemalt 75% punktidest.

Õpiväljundid omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastatakse tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel, kuid õppetööst osa võtmisel väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Registreeru koolitusele

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

Tsükkel 1
Final Quiz