Kadri Ligi, PhD
Biokeemia lektor

Tutvustus

Rakubioloogia ja biokeemia vastu, mida õpetan ka Rahvatervise Akadeemias, tekkis mul sügavam huvi juba gümnaasiumis. Seda huvi toitis muuhulgas soov teada saada, mis on toidu koostisosad, mis neist meie organismis saab ja kuidas toitumisvalikud meid mõjutavad. Suutmata bioloogia ja keemia vahel valida, õppisin Tartu Ülikooli bakalaureuseastmes nii bioloogiat (põhierialana) kui ka keemiat (kõrvalerialana). Magistrantuuris jätkasin küll vormiliselt keemia erialal, kuid oma uurimistöö teostasin bioloogia-keemia piirivalda kuuluvas valdkonnas. Samal teemal otsustasin Tartu Ülikooli keemia instituudi bioorgaanilise keemia õppetoolis jätkata ka doktorantuuris ning kaitsesin seal 2016. aasta augustis edukalt oma doktoriväitekirja. Ka praegu olen end sidunud teadustööga Tartu Ülikoolis.

Tänu mitmetele koostööprojektidele olen saanud end magistrantuuri ja doktorantuuri jooksul erialaliselt täiendada laboratooriumites USA-s, Inglismaal ja Iirimaal. Samuti on doktoriõpe andnud mulle võimaluse viia läbi loenguid ja praktikume ning juhendada tudengite uurimistöid. Oma õpetamialaste oskuste parandamiseks läbisin TÜ haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammi „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ (mahus 156 tundi). Kuna mulle meeldib õpetada, siis sidusin end doktoriõpingute ajal kaheks aastaks programmiga „Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad“, mille raames viisin läbi fotosünteesi, toitumise- ja, molekulaarbioloogia-alaseid õpitubasid erinevates Eesti gümnaasiumites.

Kõrgkooliõpingute kõrvalt olen alates 2007. aastast tegelenud hobi korras ka tantsu õpetamisega Error Tantsukoolis. Peamiselt olen õpetanud lapsi, aga alates 2015. aastast juhendan ka täiskasvanute hobirühma. Tantsuõpetajana on minu jaoks oluline, et tantsijad tunneksid end tunnis pingevabalt, sooviksid oma oskusi täiustada ja laiendada ega kardaks eksida. Samasuguse õhkkonna soovin luua ka oma tundides Rahvatervise Akadeemias.